Pragnienie jedności, trzeba traktować poważnie

60. rocznica pierwszego nabożeństwa ekumenicznego w rzymskokatolickim kościele św. Marcina w Warszawie.

27 stycznia 2022 r. w kościele św. Marcina w Warszawie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z okazji 60. rocznicy pierwszego międzywyznaniowego spotkania. Nabożeństwo prowadził metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, a kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Bp Jerzy Samiec, odnosząc się do historii nabożeństw wskazał, że rozpoczęły się one niedługo po zakończeniu II wojny światowej i na początku ruchu ekumenicznego w Polsce miały mocny wpływ doświadczenia ludzi, którzy przeżyli wojnę. Koszmar okupacji i wojny był wspólny dla ludzi wszystkich wyznań. Różnice były zatracone, było pragnienie, by budować razem – mówił.

Wskazał, że pierwsze spotkania w kościele św. Marcina miały miejsce jeszcze przed, przełomowym dla zaangażowania się Kościoła rzymskokatolickiego w ruch ekumeniczny, Soborem Watykańskim II. Omówił wspólne dokumenty i sukcesy ruchu ekumenicznego w Polsce.

Coraz częściej słyszymy sceptyczne poglądy, zaczynamy napotykać więcej przeszkód do jedności, zauważać bardziej sprawy, które nas dzielą – mówił bp Samiec. Luterański duchowny podkreślił, że słowa Jezusa „aby byli jedno”, Jego pragnienie jedności, trzeba traktować poważnie, a nie zawsze w Kościołach tak jest.

Bp Samiec wskazał, że z pewnością prawdziwe braterstwo chrześcijan jest możliwe, gdy Kościół jest prześladowany. Wtedy nie pyta nikt, czy jesteś katolikiem, prawosławnym, ewangelikiem, zielonoświątkowcem… – mówił. Odwołując się do międzynarodowych doświadczeń ewangelików podkreślił wartość wielokulturowości. Czy mamy walczyć o ekumenię? Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że chyba nie warto. Natomiast warto być blisko Jezusa. Warto być blisko sióstr i braci, niezależnie do jakiego Kościół należą – mówił bp Samiec.

W słowie końcowym kard. Kazimierz Nycz wspomniał spotkanie sprzed 60 lat i obecnych wtedy przedstawicieli wyznań chrześcijańskich, w tym kard. Stefana Wyszyńskiego. To było ważne odczytywanie znaków czasu i wsłuchiwanie sie w głos Ducha Świetego – mówił kardynał. Wskazał, że świat dziś wciąż potrzebuje wiary, nadziei i miłości, a do niesienia jej chrześcijanie potrzebują jedności, o którą modlił się Jezus. Zaapelował również, by modlitwa o jedność nie ograniczała się do styczniowego tygodnia, a trwała przez cały rok

W nabożeństwie uczestniczyli również prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki, ks. Zbigniew Kamiński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), ks. Piotr Gaś (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Wojciech Ostrowski (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), ks. Henryk Dąbrowski (Kościół Polskokatolicki), ks. Dominik Miller (Kościół Starokatolicki Mariawitów), przedstawiciele Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, oraz bp Romuald Kamiński (Ordynariusz Warszawsko-Praski) i referent ekumeniczny Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Sławomir Kielczyk.

Historię nabożeństw ekumenicznych zaprezentował ks. Andrzej Gałka, rektor kościoła św. Marcina. Zwrócił uwagę na trzy warszawskie środowiska, dzięki którym spotkania ekumeniczne stały się możliwe. Pierwszym było Kolegium Księży Dziekanów Warszawskich na czele z ks. Stanisławem Mystkowskim, który przewodniczył powołanej jeszcze przed Soborem Watykańskim II w październiku 1961 r. na wniosek kard. Stefana Wyszyńskiego pierwszej w Polsce sekcji ekumenicznej przy Studium Duszpasterskim w Kościele Katolickim. W czasach przedsoborowych przy klasztorze sióstr franciszkanek służebnic krzyża powstał w Laskach Ośrodek Ekumeniczny im. Jana XXIII Joannicum – drugie środowisko działające na rzecz jedności chrześcijan w Warszawie. Trzecie środowisko, w którym idee ekumeniczne były obecne to środowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Ks. A. Gałka przypomniał, że 8 maja 1959 r. roku miało tam miejsce pierwsze spotkanie ekumeniczne, wzięli w nim udział przedstawiciele kościoła prawosławnego oraz ks. Zygmunt Michelis, pierwszy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Przy KIK powstała także powołana w 1961 r. Komisja do spraw Ekumenii. – Te trzy środowiska sprawiły, że to pierwsze nabożeństwo ekumeniczne w Polsce w świątyni rzymskokatolickiej z udziałem duchownych i świeckich z różnych Kościołów miało miejsce – podsumował duchowny.

Na końcu odmówiono modlitwę, której słowami modlono się o jedność podczas pierwszego ekumenicznego spotkania w kościele św. Marcina.

źródło: KAI, gosc.pl