Procedowanie wniosku o ordynację kobiet na księży

Dyskusję nad wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet rozpoczęto w popołudniowej części obrad 16 października 2021 r.

Przedstawicielki komisji wraz z wnioskiem przedstawiły film pt. Dlaczego TAK? W filmie na temat ordynacji kobiet na księży wypowiadają się bp Jan Cieślar, bp Marian Niemiec, ks. Marcin Orawski oraz ks. Tomasz Wigłasz.

Po filmie rozpoczęła się dyskusja, której wynikiem była decyzja o procedowaniu wniosku Synodalnej Komisji Kobiet. Synodałowie zdecydowali, że będzie to głosowanie tajne.

Wyniki głosowania przekazał synodałom ks. Michał Makula z Parafii Ewangelicko-Augburskiej w Łodzi.

Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec po głosowaniu powiedział, że powinniśmy brać pod uwagę zarówno te osoby, które głosowały za a także przeciw ordynacji, aby została zachowana jedność.

Prezes Synodu ks. dr Adam Malina wyraził nadzieję, że dzięki tej decyzji Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, zachowując swoją tożsamość, będzie mógł zdecydowanie głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie.

Komentarz Ady Warowny, studentki trzeciego roku teologii ewangelickiej.