Program Mediacje

Projektem promującym alternatywne formy rozwiązywania konfliktów w Kościele, zajmujemy się już od kilku lat. Jesteśmy w drodze, szukając rozwiązań i odpowiedzi na potrzeby artykułowane przez członków naszego Kościoła, a także jego kierownictwo. Ponad 100 osób, które wzięło udział w szkoleniach z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w latach 2013-2016, sygnalizowało potrzebę zwiększenia swoich kompetencji w zakresie komunikacji, moderacji spotkań parafialnych i pozyskania nowych narzędzi w sytuacjach konfliktowych, które mają miejsce w Kościele.

Kolejny etap, realizowanego ze wsparciem finansowym Martin-Luther-Bund projektu o nazwie: „Mediacja, jako alternatywna formy rozwiązania konfliktów”, próbuje odpowiedzieć na te potrzeby. Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ma za zadanie wsparcie członków Kościoła na kilku płaszczyznach.

Na płaszczyźnie zwierzchnich władz Kościoła: (Konsystorza, Rada Synodalna), chcemy stworzyć narzędzie pomocne w sytuacji konfliktów w parafiach i diecezjach np. pomiędzy duchownymi, duchownymi a radą parafialną, grupami parafian o różnych interesach, pomiędzy parafiami, czy też duchownymi a władzami kościelnymi.

Na szczeblu diecezjalnym i parafialnym chcemy poprzez szkolenia wdrożyć nową kulturę komunikacji w Kościele. Dążymy do zbudowania wspólnot parafialnych świadomie partycypujących w życiu kościelnym, umiejących się odnaleźć w sytuacjach konfliktowych i podejmować działania na rzecz ich polubownego rozwiązania. Planujemy stworzyć multimedialny podręcznik dla rad parafialnych i członków Kościoła w zakresie zarządzania parafią (teologia praktyczna, prawo i administracja, kompetencje społeczne, mediacje) i wesprzeć członków Kościoła w realizacji ich zadań na rzecz wspólnoty. Celem jest stworzenie jednolitych procedur zarządzania parafiami oraz kompendium wiedzy w zakresie praw i obowiązków członków władz kościelnych, w tym radnych parafialnych, które będzie dostępne we wszystkich parafiach.

Chcemy też poprawić kompetencje komunikacyjne studentów teologii i duchownych wyposażając ich w wiedzę, w zakresie poradnictwa w konflikcie oraz w kompetencje miękkie i techniki mediacyjnej w kontekście radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w Kościele. Moduł kształcenia w tym zakresie został dodany już do programu nauczania na studiach teologicznych, znalazł się w programie Instytutu Pastoralnego oraz jako jedno z zagadnień do II egzaminu kościelnego.

Wśród naszych planów chcemy uwzględnić również młodzież. W ramach projektu edukacyjnego dla młodzieży konfirmacyjnej i pokonfirmacyjnej – MOSTY NADZIEI, chcemy – poprzez propagowanie mediacji rówieśniczych, nauczyć młodzież radzenia sobie z konfliktem i pokojowego rozwiązywania sytuacji spornych, pojawiających się w domu, parafii lub szkole. Tych umiejętności nie można nabyć w publicznym systemie kształcenia w Polsce.

Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ma nie tylko realizować powyższe zadania, ale też być miejscem, gdzie w sposób bezpośredni, poufny będzie można otrzymać pomoc profesjonalisty w swojej sprawie.
Proponowane rozwiązania są absolutnie innowacyjne w środowisku kościelnym w Polsce. Jako polscy luteranie chcemy wyznaczać nowe standardy w rozwiązywaniu konfliktów, oparte na poufności, równości, otwartości i podmiotowości. W czasach polaryzacji i rosnących napięć, chcemy lobbować za konstruktywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, wspierającymi budowanie mostów pomiędzy ludźmi.

Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takiego projektu sami. Realizacja wcześniejszych etapów projektu była możliwa dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu naszych Kościołów partnerskich. Cieszymy się, że kolejna faza projektu tj. wsparcie nowopowstałego Ewangelickiego Centrum Pomocy, może być realizowana z pomocą Martin-Luther-Bund. Szczególnie na etapie rozwoju nowej inicjatywy, potrzeba wiele energii, sił, nakładów i wsparcia naszych partnerów. To praca u podstaw wymagająca zmian utartych schematów myślenia i przełamywania tabu. Jesteśmy przekonani że ten projekt, może być odpowiedzią na realne problemy wielu naszych współwyznawców i współpracowników. Dotychczasowe nasze doświadczenia w pracy z uczestnikami szkoleń, utwierdzają nas w tym przekonaniu. Jesteśmy 62 tys. Kościołem w 38 milionowym kraju. Zmagamy się z wieloma problemami, również natury finansowej, utrzymania budynków, organizacji opieki duszpasterskiej w diasporalnych parafiach, motywowania parafian do aktywnego udziału w życiu Kościoła. Jednocześnie doświadczamy też, że wiele osób odnajduje w naszym Kościele swoje miejsce do praktykowania wiary, nie tylko z powodów natury teologicznej, ale też dzięki indywidualnemu duszpasterstwu i realnemu wpływowi wiernych na życie wspólnoty. Uzmysławia nam to, że powinniśmy wzmacniać elementy pracy duszpasterskiej, które budują relacje miedzy ludźmi, bo to tworzy żywy Kościół. Ucząc w Kościele dobrej komunikacji, budowania mostów i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, jesteśmy w stanie zmieniać nie tylko nas, ale i pozytywnie wpływać na zmiany naszego najbliższego otoczenia i tą drogą przyczyniać się do budowania obywatelskiego, świadomego swoich praw i odpowiedzialnego społeczeństwa. Ten projekt właśnie temu służy.

Rozwój programu „Mediacje i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w Kościele”:

02.2012 – wizyta studyjna w Ewangelicko-Luterańskim Kościele w Bawarii – poznanie pracy Ewangelickiego Centrum Poradnictwa http://www.ebz-muenchen.de/telefonseelsorge/
11.2012 – pierwsza mediacja w Kościele zlecona przez Konsystorz
17-19.03.2014 – pierwsze szkolenie: „Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w Kościele?”
06-09.10.2014 – drugie szkolenie: „Jak mediować w Kościele?”
19-20.11.2014 – warsztaty dla Konsystorza, Rady Synodalnej i Rad Diec. przedstawiające projekt
03.2015 – druga mediacja w Kościele zlecona przez Konsystorz
27-28.04.2015 – spotkanie szkoleniowe i organizacyjne dla grupy ds. rozwoju projektu
10-13.08.2015 – wizyta studyjna w KOKON (http://www.arbeitsstelle-kokon.de/)w Bawarii
23-26.11.2015 – warsztaty: „Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w Kościele?”
01-04.06.2016 – warsztaty dla studentów: „Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w Kościele?”
02.-03.09.2016 – spotkanie szkoleniowe i organizacyjne dla grupy ds. rozwoju projektu
28-29.09.2016 – wizyta studyjna w IPOS (http://www.ipos-ekhn.de/) w Hesji – Nassau
14-16.02.2017 – warsztaty dla pracowników biura Konsystorza i Diakonii w zakresie komunikacji i organizacji pracy
08.12.2017 – powołanie przez Konsystorz Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Wsparcie finansowe i merytoryczne partnerów z zagranicy:

Ewangelicki Kościół Krajowy w Westfalii (akcja: Hoffnung für Osteuropa w latach 2014 i 2016):
Ewangelicki Kościół Krajowy w Bawarii (akcja Fastenopfer w roku 2013):
Punkt konsultacyjny: Konstruktywnie w konflikcie Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego w Bawarii (KOKON)
Ewangelicki Kościół Krajowy w Hesji i Nassau

Materiały w języku niemieckim:
Broszura Lutherische Dienst z informacjami o projekcie i Kościele w Polsce
mediacjebroszura