Promocja 11 tomu Rocznika Wiślańskiego

W piątkowe popołudnie 29 listopada odbyła się promocja nowego numeru „Rocznika Wiślańskiego” zorganizowana przez parafię ewangelicką w Wiśle wraz z tamtejszą Miejską Biblioteką Publiczną im J. Śniegonia.

To jedenasty tom pisma poświęconego lokalnej przeszłości w nawiązaniu do konfesyjnych tradycji mieszkańców Wisły i otaczających ją okolic. Promocja tradycyjnie miała miejsce w Domu Zborowym im. Ks. Andrzeja Wantuły gromadząc wierne grono zainteresowanych.
Przybyłych powitał ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle. Duszpasterz podkreślił determinację osób zaangażowanych w wydawanie promowanego periodyku dziękując szczególnie Danucie Szczypce i dr Renacie Czyż za doprowadzenie zadania do finału. Jak zaznaczył, po dziesięciu latach ukazywania się „Rocznik…” mógł zniknąć z przestrzeni czytelniczej, nowy numer jednak został wydany rozpoczynając drugie dziesięciolecie swojej obecności.
W dalszej kolejności spotkaniu przewodziły redaktorki, a zarazem współautorki pisma. Dr Renata Czyż przybliżyła, jak powstał nowy tom Rocznika..”, w jaki sposób udało się zebrać autorskie grono, które współtworzą nowe pozyskane osoby zajmujące się tematyką wiślańską czy cieszyńską. O wartości materiałów archiwalnych zaprezentowanych w 11 numerze „Rocznika..” mówiła Danuta Szczypka. Stare zdjęcia, jak podkreśliła, wciąż czekają na uzupełnienia. Pani Szczypka zachęcała obecnych do włączenia się we wspólny wysiłek odtwarzania lokalnej przeszłości, wyjaśnianie przysłowiowych „białych plam” w oparciu o rodzinne wspomnienia i zachowane relacje.
Zawartość promowanego tomu przybliżyła dr Renata Czyż reprezentująca jednocześnie Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle. Najnowszy numer, jak zaznaczyła, jest różnorodny; znalazły się w nim zagadnienia w różny sposób powiązane z wiślańską przeszłości. Czytelnicy mają okazję poznać mało znane epizody z życia ks. Juliusza Burschego,  zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w przedwojennej Rzeczypospolitej, który przed wybuchem I wojny światowej spędzał wakacyjny czas w Wiśle, co stało się przyczyną mało znanych przeżyć z tym związanych. W artykułach znajdziemy odniesienia do twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej, prezentowane są wiślańskie sylwetki (m.in. Agnieszki Pilchowej), odkrywane są fakty z przeszłości ewangelickiego kościoła w Wiśle. Polecane są także nowe publikacje, w tym jubileuszowa pozycja „500 lat Reformacji” wydana pod redakcją tegorocznych laureatów „Śląskiego Szmaragdu” – profesorów Wacława Gojniczka i Ryszarda Kaczmarka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Głos zabrał jeden z obecnych współautorów; dr Jerzy Polak  przedstawił swoje zainteresowanie sylwetką Juliusza Burschego w świetle odnalezionych archiwalnych dokumentów. Spotkanie zakończył ks. Szajthauer podkreślając wagę wspólnego wysiłku podejmowanego każdorazowo na rzecz poszerzania wiedzy o lokalnej, a także konfesyjnej przeszłości. Dzięki wspólnym staraniom mogło ukazać się pismo upamiętniające postacie, które zostawiły swój ślad na lokalnej przeszłości, które są niejednokrotnie wydobywane z niepamięci na łamach „Rocznika..”
Promocję zakończyły rozmowy przy kawie i herbacie połączone z możliwością nabycia publikacji. Wszyscy zainteresowani mogą nabyć „Rocznik Wiślański” w księgarni przy parafii ewangelickiej w Wiśle.
W spotkaniu udział wzięli współautorzy „Rocznika…”, z ramienia miejscowych władz obecny był sekretarz miasta Sylwester Fołtyn, uczestniczył także wiślański wikariusz ks. Oskar Wild.
 Aneta M. Sokół