Przemawiać jednym głosem na rzecz pokoju i pojednania

Biskupi Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Niemczech i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wypowiadają się wspólnie.

Biskup Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Niemczech (VELKD), bp Ralf Meister, oraz Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, bp Jerzy Samiec, wydali wspólne oświadczenie w sprawie odpowiedzialności Kościołów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.

Swoje oświadczenie publikują po Konferencji Biskupów VELKD, która spotkała się w dniach 13-15 marca 2022 r. online z przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Biskupi wyrazili swoje zdanie w następujący sposób:   

„Atak Rosji na Ukrainę, niczym nieuzasadniony, jest tragedią i jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego. Bóg jest przyjacielem życia i przeciwstawia się złu, które przejawia się w ludzkich działaniach.

Uważamy, że obowiązkiem Kościołów w Europie i na całym świecie jest mówić jednym głosem ponad różnicami wyznaniowymi i religijnymi, i w ten sposób przyczyniać się do pokoju i pojednania. Postawy, które gardzą ludźmi lub takie, które promują przemoc lub uzasadniają ją religijnie, zamiast położyć jej kres, lekceważą istotę wiary chrześcijańskiej i sprzeciwiają się Ewangelii. Wreszcie, co nie mniej ważne, szkodzą one także ekumenizmowi”.

W systemach totalitarnych XX wieku – w narodowym socjalizmie, komunizmie, w systemie apartheidu – Kościół zbyt często milczał lub stawał po stronie zła, teologicznie usprawiedliwiając przemoc, wojny i prześladowania. Jesteśmy przekonani, że religijne usprawiedliwianie wojny jest błędne. Dlatego apelujemy do zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, aby wsłuchiwał się w głosy swojego Kościoła, które opowiadają się za pojednaniem, i aby zdecydowanie siał pokój i miłość, które są wyższe od ludzkich marzeń o potędze.

Jesteśmy wdzięczni za ogromną solidarność i wsparcie, jakiego doświadczają ludzie z Ukrainy – w Polsce, kraju, który do tej pory przyjął najwięcej uchodźców, w Niemczech i innych krajach Europy Wschodniej. Apelujemy do przywódców politycznych, by nie ustawali w wysiłkach na rzecz znalezienia rozwiązań dyplomatycznych. Eskalacja przemocy nie może spotkać się z dalszą eskalacją. Działania wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność w polityce, biznesie i Kościele, muszą być ukierunkowane na przywrócenie pokoju, trwałej stabilności i bezpieczeństwa oraz na uniknięcie dalszych cierpień i bezsensownej przemocy.

Jesteśmy zjednoczeni w modlitwie z ludźmi na Ukrainie, w Polsce i w krajach sąsiednich oraz z ludźmi w Rosji, którzy odważnie sprzeciwiają się wojnie. Zanosimy nasze skargi i prośby do Boga i ufamy w Jego wierność: ” A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.” (2 Tes. 3, 3)

Hanower, 15 marca 2022 r.

Henrike Müller/Biuro prasowe VELKD

Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański w Niemczech (VELKD) jest stowarzyszeniem siedmiu Kościołów regionalnych, liczących łącznie około 8,2 mln członków. Jego członkami są: Ewangelicko-Luterański Kościół w Bawarii, Ewangelicko-Luterański Kościół w Brunszwiku, Ewangelicko-Luterański Kościół w Hanowerze, Ewangelicko-Luterański Kościół w Środkowych Niemczech, Ewangelicko-Luterański Kościół w Północnych Niemczech, Ewangelicko-Luterański Kościół w Saksonii oraz Ewangelicko-Luterański Kościół w Schaumburgu-Lippe. Biskupem przewodniczącym jest biskup Ralf Meister (Hanower), zastępcą biskupa przewodniczącego jest biskup Kristina Kühnbaum-Schmidt (Schwerin). Przewodniczącym XIII Synodu Generalnego jest dr Matthias Kannengießer. Biurem VELKD w Biurze Kościelnym EKD w Hanowerze kieruje wiceprzewodniczący dr Horst Gorski.