Przesłanie na Święto Diakonii

W 1. Niedzielę Pasyjną obchodzone jest Święto Diakonii.

Po tym wszyscy poznają, że jesteście Moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. J 13,35
(przekład Biblii Ekumenicznej)

Drogie Siostry i drodzy Bracia!
Dzisiaj, w 1. Niedzielę Pasyjną, obchodzimy Święto Diakonii. Z tej okazji bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i ofiarność, dzięki której wsparcie otrzymało wielu potrzebujących. Praca diakonijna nie byłaby możliwa bez wielu osób – zarówno pracowników, jak i wolontariuszy parafii, placówek i komisji diakonijnych, każdego dnia docierających do osób w potrzebie. Nie byłaby również możliwa bez wsparcia finansowego.

Ostatni rok postawił przed nami wszystkimi nowe wyzwania, również w zakresie działalności diakonijnej. Pandemia COVID-19 przyniosła globalne zagrożenie dla życia i zdrowia miliardów ludzi, a także wiele problemów w życiu społecznym i gospodarczym. Osoby starsze, a także osoby cierpiące na choroby przewlekłe stanęły przed bezpośrednim zagrożeniem życia. Dzieci i młodzież doświadczyły wielomiesięcznej nauki zdalnej i ograniczenia bezpośrednich kontaktów z grupą rówieśniczą. Mierzymy się z niepewnym jutrem i długotrwałym stresem. Diakonia Polska, a także wiele parafii i placówek diakonijnych dostrzega te problemy i stara się na nie aktywnie reagować. W ostatnich miesiącach podjęliśmy szereg działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Aktywności te będziemy kontynuować również w kolejnych miesiącach.

Jak co roku, w 1. Niedzielę Pasyjną, rozpoczynamy ekumeniczną akcję charytatywną Skarbonka Diakonijna, którą Diakonia Polska prowadzi z organizacjami pomocowymi innych Kościołów – Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W kampanii zachęcamy wszystkich do ograniczenia codziennych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do diakonijnych skarbonek, które zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących.
Ze względu na ciągle obowiązujące epidemiczne obostrzenia i związane z tym ograniczone możliwości stacjonarnego uczestniczenia w nabożeństwach przez wszystkich parafian, w tym roku wraz z tradycyjnymi, małymi skarbonkami, do parafii przesłane zostały także większe pudełka skarbonek. Do nich można składać swoje ofiary w kościele bezpośrednio po nabożeństwie. Alternatywnie możliwe jest wsparcie za pośrednictwem przelewu bankowego, bądź z wykorzystaniem usługi dotpay – szczegółowe dane na naszej stronie internetowej www.diakonia.org.pl w zakładce darowizny. Prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu „Skarbonka diakonijna 2021”.

Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi „Czas miłosierdzia”. Zarówno idea, jak i hasło akcji, mają swoje szczególne znaczenie w sytuacji pandemii. Jest to bowiem czas, w którym musimy zrezygnować z wielu rzeczy, ale jednocześnie na nowo definiujemy to, co jest w życiu ważne i w co warto angażować swoją energię i swoje środki. Możemy ograniczać swoją konsumpcję i wspierać tych, którzy potrzebują pomocy. W ten sposób okazujemy nasze miłosierdzie.

Zebrane środki w ramach akcji Skarbonka Diakonijna zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Będziemy także kontynuować pomoc osobom dotkniętym skutkami pandemii, zwracając uwagę zarówno na ochronę zdrowia i życia, jak i dostrzegalne wykluczenie cyfrowe dzieci, rodzin i osób starszych.

Nawet najmniejszy dar złożony do diakonijnej skarbonki ma wielką wartość. Jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości. Jest wyrazem miłosierdzia.

Wanda Falk                                                                                                 bp Ryszard Bogusz
Dyrektor Generalny Diakonii Polskiej                                                   Prezes Diakonii Polskiej

więcej Strona Diakonii Polskiej