Przyjdź rychło Panie!

Parafianie z Ostródy i Olsztyna spotkali się na wspólnych rekolekcjach w Ostródzie.

Nową tradycją ostródzkiej i olsztyńskiej parafii są wspólne rekolekcje w czasie pasyjnym i adwentowym. Tym razem kolej wypadła na Ostródę, i tak 1 grudnia w restauracji „Tawerna” odbyło się adwentowe spotkanie dla dzieci i dorosłych.

Tegoroczny temat przygotował zwierzchnik diecezji cieszyńskiej, bp dr Adrian Korczago, który na podstawie hasła „Przyjdź rychło Panie” mówił o naszym podejściu do przemijania, choroby i towarzyszenia umierającym. Czy rzeczywiście jesteśmy świadomi wagi i znaczenia powtarzanych w liturgii słów i dobrze je rozumiemy.

Podczas spotkania dla dorosłych odrębne zajęcia dla dzieci prowadził ks. Łukasz Stachelek, proboszcz parafii olszyńskiej. Po czasie refleksji i skupienia uczestnicy mieli okazję zaspokoić głód podczas wspólnego posiłku.
Zwieńczeniem zaś spotkania były warsztaty adwentowe, prowadzone przez pastorową Adrianę Płoszek, podczas których wykonywano wieńce adwentowe i świąteczne ozdoby. Kolejne spotkanie sąsiedzkich parafii już w marcu w Olsztynie. Serdecznie zapraszamy!