Przywróćmy pokój Ukrainie

Sekretarz Generalna ŚFL wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni i przestrzegania prawa międzynarodowego.

W oświadczeniu wydanym 25 lutego Sekretarz Generalna ŚFL, ks. Anne Burghardt, wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni w Ukrainie i wyrażenia na całym świecie solidarności z narodem ukraińskim.

Przywróćmy pokój Ukrainie

Światowa Federacja Luterańska jest głęboko zaniepokojona rosyjskim atakiem zbrojnym na Ukrainę.

Konflikt przybrał poważny i niebezpieczny obrót, przynosząc ofiary śmiertelne, rannych, zniszczenie mienia, przesiedlenia ludzi i wzrost napięcia w Ukrainie, w regionie i w całej Europie.

Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, by być posłańcami pokoju: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani”. (Mt 5, 9). Dlatego potępiamy przemoc we wszystkich jej formach.

Wzywamy do natychmiastowego zawieszenia broni i przywrócenia pokoju.

Prawa człowieka, prawo międzynarodowe i humanitarne muszą być przestrzegane przez wszystkie strony tego konfliktu. Ludność i obiekty cywilne podlegają ochronie. Wzywamy do solidarności z poszkodowanymi mieszkańcami Ukrainy, w tym z tymi, którzy zostali przesiedleni i wymagają pilnej pomocy humanitarnej.

Wzywamy rządy państw, by utrzymały otwarte granice i przyjęły tych, którzy uciekają przed działaniami wojennymi. Apelujemy o wsparcie dla Kościołów w Ukrainie i w krajach sąsiadujących, które udzielają pomocy, zapewniając artykuły pierwszej potrzeby, schronienie, wsparcie duszpasterskie i psychospołeczne.

Niech zapanuje pokój. Godność ludzka musi być chroniona.

Ks. Anne Burghardt,
Sekretarz Generalna Światowej Federacji Luterańskiej

zdj. ŚFL/A. Danielsson