Pułapka depresji?

Zaproszenie na Wieczór Duszpasterski 15 marca 2023.

Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej oraz Stowarzyszenie Księży i Katechetów zapraszają 15 marca na Wieczór Duszpasterski – Pułapka depresji? Dlaczego szybko diagnozujemy chorobę, zamiast pomóc człowiekowi?

Tematyka:

Prelegentem spotkania będzie Thorsten Padberg, berliński psychoterapeuta i wykładowca, który zwraca uwagę w swoich publikacjach na pilną potrzebę szerszego spojrzenia na depresję i na bogatszą paletę możliwości niesienia pomocy. Jest to głos praktyka, który przestrzega także przed niektórymi pułapkami w przyjętym sposobie rozumienia depresji. Jednocześnie zachęca do całościowego spojrzenia na sytuację i na człowieka, dotkniętego cierpieniem, aby nieść mu stosowną pomoc.

W naszym przeświadczeniu otwiera to wiele obszarów do rozmowy na temat możliwości włączenia się poradnictwa, duszpasterstwa i wielu innych form wspierania ludzi w kryzysie do niesienia pomocy osobom dotkniętym depresją. Według szacunków jest ona najczęściej występującą chorobą psychiczną i stanowi wyzwanie dla całego społeczeństwa.

Termin:

Wieczór Duszpasterski odbędzie się 15 marca (środa) w godzinach 19.30-21.00/21.30 na platformie Zoom. 

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie (na żywo), co umożliwia zabranie głosu w dyskusji także osobom mniej wprawnym w posługiwaniu się językami obcymi.

Zgłoszenia do 13 marca:

Udział jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja do dnia 13 marcalink. 14 marca zgłoszonym osobom zostaną rozesłane dane logowania na spotkanie.

Organizatorzy:

Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce (tpipp.pl)

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (skik.org.pl)

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Wieczorze Duszpasterskim!