Puszki, makulatura i troska o stworzenie

Trwa „Rok troski o stworzenie”. Parafie ewangelicko-augsburskie w Polsce na różne sposoby włączają się w działania sprzyjające ochronie środowiska i zwiększaniu świadomości ekologicznej.

W Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu od czerwca trwa akcja „Puszka dla Parafii”. Inicjatywa polega na zbieraniu w domach, mieszkaniach, gospodarstwach, ale też podczas spacerów i w drodze do kościoła aluminiowych puszek. Przy parafii został ustawiony specjalny pojemnik, gdzie można wrzucać zebrane puszki. Będą one następnie oddane do skupu, a pozyskane środki zasilą Fundusz pracy z dziećmi i młodzieżą.

W Salmopolu, filiale Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej, od sierpnia zbierane są puszki i makulatura. Środki, które parafia pozyska w ten sposób, znowu przekaże na inny ekologiczny cel, np. sadzenie drzew. W Salmopolu akcji proekologicznych było już kilka. W związku z jubileuszem Reformacji posadzono 5000 drzew. Była też akcja wieszania budek dla ptaków.

Wszystkie te działania zachęcają do zaangażowania na rzecz ochrony środowiska nie tylko w „Roku troski o stworzenie”.