Rozmowy z Kościołami partnerskimi online

Kościół Ewangelicko-Augsburski, pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, rozwija współpracę z Kościołami partnerskimi.

Wszystkie spotkania międzynarodowe odbywają się teraz online poprzez plarformy komunikacyjne. W maju i czerwcu miały miejsce rozmowy z  przedstawicielami Kościoła Hesji i Nassau oraz Kościoła Szwecji.
Podczas spotkania z Kościołem Hesji i Nassau rozmawiano na temat zmian funkcjonowania Kościołów w czasach pandemii. Dla Kościoła w Niemczech wielkim wyzwaniem są sprawy związane z organizacją Ekumenicznych Dni Kościoła, które zaplanowano na rok 2021 we Frankfurcie nad Menem.
Rozmowy z przedstawicielami Kościoła Szwecji dotyczyły sytuacji w Szwecji i w Polsce w dobie pandemii. Dyskutowano o największych wyzwaniach, na które Kościoły musiały reagować w dobie kryzysu pandemicznego, m.in na temat przyjętych regulacji dotyczących przystępowania do Komunii Świętej. W Szwecji każda z Diecezji może mieć inne regulacje. W niektórych regionach zrezygnowano z Komunii, są miejsca, gdzie udzielana jest tylko pod jedną postacią – chleba, lub też pod dwoma postaciami: chleba i wina, ale wtedy zamiast dużego kielicha używane są małe kieliszki do dystrybucji.
Osobną kwestią podjęta podczas rozmowy online była sprawa zaplanowanego na październik we Wrocławiu spotkania polsko-szwedzkiego parafii partnerskich. Obecnie Szwedzi jeszcze ciągle nie mogą podróżować do Polski, choć jest nadzieja, że to się zmieni. Ostatecznie decyzja o organizacji spotkania zostanie podjęta w sierpniu br.