Rozpoczyna się weekend z ewangelią!

Końcowe dni Tygodni Ewangelizacyjnych zawsze są pełne niezwykłych spotkań. W tym roku będzie podobnie, z tym, że będą to spotkania wirtualne.

Niemniej, możemy czerpać z nich radość, jak we wczorajszy, czwartkowy ranek, podczas wykładu, poświęconego działaniu Ducha Świętego w naszym życiu.

Prof. EWST Piotr Lorek, wskazując trzy postacie z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza: Jana Chrzciciela oraz jego rodziców Elżbietę i Zachariasza, podkreślał, że każdy z nich, pod wpływem Ducha Świętego, odczuwał wolność i radość: maleńki Jan, w łonie Elżbiety, podskoczył jak źrebię (tak można to opisać, biorąc pod uwagę greckie słowo pojawiające się w oryginale NT), a Zachariasz, już po urodzeniu syna, uwolniony z niemowy, pełnym głosem wielbił Boga, z radością rozgłaszając Jego cudowne, zbawcze dzieła!

Wykłady prof. Lorka, poświęcone działaniu Ducha Świętego wypełnią także dzisiejszy i jutrzejszy poranek. A dzieci, z grupy wiekowej 7-11 lat, będą mogły wziąć udział w ostatnich interaktywnych programach z cyklu „Wstań, idź i wołaj…” W niedzielny poranek wyemitowany zostanie spektakl Teatru Dobrego Serca „Janosik i Dobry Pasterz”.

W czasie popołudniowych webinariów poruszone zostaną problemy rodzinne (m.in. Nela i Zbyszek Kłapowie mówić będą jak „wychowywać dzieci, by nie wpędzać ich w kompleksy” i jak „zbierać we własnym ogródku”, tzn. jak być wiernym w małżeństwie), Alina Lorek przedstawi problem samobójstwa (niestety narastający w Polsce, szczególnie wśród dzieci i młodzieży), a pastor Kazimierz Barczuk poprowadzi dwa webinaria poświęcone roli Izraela w Bożych zbawczych planach.

W czasie weekendowych, wieczornych spotkań ewangelizacyjnych mówcami będą: ks. Wojciech Pracki (dzisiaj, temat „Liście czy owoce?”), pastor Leszek Mocha (w sobotę, temat: „Więcej”) i ks. Sławomir Sikora (w niedzielę, temat: Rozum czy serce).

Podczas wczorajszego, wieczornego spotkania poznaliśmy przejmującą historię Irakijki, która wraz z rodziną musiała uchodzić ze swojej ojczyzny, ze względu na wyznawaną przez siebie i bliskich wiarę w Chrystusa, dziś, jutro i pojutrze poznamy kolejne poruszające świadectwa wiary.

Zapraszamy również na transmisję niedzielnego nabożeństwa (godz. 10.00), w czasie którego Słowo głosić będzie diakon Paweł Gumpert Obst, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji.

Podczas nabożeństwa, podobnie jak w czasie codziennych spotkań ewangelizacyjnych, śpiewać będzie zespół CME. Weekendowe spotkania będą więc dla nas wszystkich czasem słuchania Słowa, oddawania Bogu chwały, wielbienia Go śpiewem i modlitwą.

Oby ten czas owocował dobrem, pokojem i miłością w naszym życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym.