Rozwój duchowy i równouprawnienie

Piszą autorzy nowego „Zwiastuna Ewangelickiego” 3/2023

Czy chcemy poznawać Boga i duchowo się rozwijać? Czy chcemy być duchowo zdrowi? – takie pytania stawiają w nowym „Zwiastunie Ewangelickim” nr 3/2023  ks. Mateusz Mendroch i ks. Leszek Czyż. Jeśli odpowiemy twierdząco, warto postawić na miłość do Boga i ludzi, jak pisze ks. Jerzy Gansel: Miłość to działanie, to krok w stronę lepszego życia.

Miłość do „innych, obcych” to trudne zadanie, które postawił przed nami Jezus. W odniesieniu do  niedawnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan pisze o tym Marta Arent, wskazując, że ekumenizm powinien być punktem wyjścia  do służby coraz lepszej – mądrzejszej i skuteczniejszej, bo pełniejszej wzajemnej miłości. Z kolei o miłości do wszystkich stworzeń pisze w kontekście biblijnym Rafał Ćwikowski, zauważając: Złe traktowanie zwierząt pozostawia uszczerbek na osobowości człowieka.

W rubryce Zbliżenia ks. Jerzy Below pisze o dawnym i obecnym znaczeniu doniosłego aktu konfederacji warszawskiej, której 450. rocznicę obchodzono w naszym kraju w styczniu: Konfederacja warszawska gwarantowała równe prawa bez względu na wyznanie i pochodzenie. Nasi przodkowie, jako ewangelicy, byli równi rzymskim katolikom. Przyzwyczajono nas w całym procesie edukacyjnym do cieszenia się z tolerancji.(…) Mówienie tylko o tolerancji przy wspominaniu konfederacji warszawskiej jest kłamstwem historycznym lub kolejną manipulacją polityczną tak wygodną współcześnie większości rzymskokatolickiej.

W rubryce Rozmowa socjolożka i antropolożka Grażyna Kubica-Heller  odpowiada na pytania Magdaleny Legendź o różne formy obecności kobiet w Kościele.

Ponadto w numerze  kolejne odcinki  dwóch cykli: 160 lat „Zwiastuna Ewangelickiego” oraz Zgromadzenia Ogólne ŚFL – tym razem prezentacja trzeciego, które odbyło się w Minneapolis (USA) w 1957 roku.

Zapraszając wszystkich czytelników do nadsyłania prac na konkurs pt. W jasne dni i grozy czas, zainspirowana tematem diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk poza konkursem pisze: To oswojenie się z chorobami zakaźnymi, które wyniosłam z domu, wcale nie ułatwia mi powiedzenia TAK Bogu na prawa biologii i konsekwencje pandemii. Ale umożliwia to głębokie zaufanie w Bożą Obecność.

Zapraszamy do lektury w tradycyjnej formie i na stronie www.zwiastun.pl oraz do prenumeraty. W parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego miesiąca. Z kolei po opłaceniu prenumeraty cyfrowej w wydawnictwie każdy numer można czytać w formacie pdf i w pełni korzystać ze strony www.zwiastun.pl. Szczegółowe warunki prenumeraty w zakładce www.zwiastun.pl/sklep oraz www.zwiastun.pl/prenumerata-papierowa/.

Zapraszamy również na profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ZwiastunEwangelicki