Sekretarz Generalny ŚFL ustąpi ze stanowiska

Sekretarz Generalny Światowej Federacji Luterańskiej, ks. dr Martin Junge, ogłosił, że ustąpi ze stanowiska 31 października 2021 roku, na trzy lata przed końcem swojej kadencji.

„Służba na stanowisku Sekretarza Generalnego ŚFL jest dla mnie zaszczytem, przywilejem i inspirującym doświadczeniem”, powiedział ks. dr Martin Junge.

Ks. dr Junge dodał, że jego decyzja nastąpiła po modlitewnym rozeznaniu. „Zmiana w przywództwie w 2021 roku toruje drogę do szybkich przemian. Ten czas pozwala przyszłemu Sekretarzowi Generalnemu przygotować Zgromadzenie Ogólne, pracować z nowo wybraną Radą nad nową strategią i poprowadzić ŚFL w przyszłość, do której Bóg powołuje Wspólnotę” – dodał ks. dr Junge.

Sekretarz Generalny powiedział, że w nadchodzącym roku będzie nadal w pełni zaangażowany w prowadzenie i kierowanie ŚFL, a przyczynianie się do rozwoju ŚFL jest dla niego przywilejem.

Prezydent ŚFL, abp dr Panti Filibus Musa, podkreślił, że służba ks. dr. Martina Junge jest blogoslawieństwem dla ŚFL: „z uczciwością, mądrością, wyobraźnią, umiejętnościami i wnikliwością – a także z humorem i radością – sprawia, że ŚFL jest jeszcze bardziej skutecznym narzędziem Bożej misji”. Prezydent dodał, że ks. Junge uosabia „pasję ŚFL dla Kościoła i dla świata. Dziękujemy Bogu za jego świadectwo”.

Rada, pod przewodnictwem Prezydenta, stworzy komitet, który wybierze nowego Sekretarza Generalnego na swoim posiedzeniu w czerwcu 2021 roku.

Ks. Martin Junge z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Chile od 2000 r. był Sekretarzem Regionalnym na Amerykę Łacińską i Karaiby w Departamencie ds. Misji i Rozwoju ŚFL. Na ósmego sekretarza generalnego ŚFL został wybrany w październiku 2009 r., a swoją służbę rozpoczął 1 listopada 2010 r. Następnie w 2016 r. został powołany przez Radę na kolejną kadencję (2017–2024). Jest pierwszym przedstawicielem regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów na stanowisku Sekretarza Generalnego.

zdj. ŚFL/Albin Hillert