Skarbonka Diakonijna 2019

Z czego możesz zrezygnować, żeby wesprzeć ludzi potrzebujących? „Z telewizji”. „Z lizaków”. „Ze słodyczy” – tak odpowiadały dzieci podczas konferencji prasowej promującej tegoroczną edycję ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka diakonijna. W akcji tej Diakonia, Caritas i Eleos zachęcają zarówno dorosłych, jak i dzieci do rezygnacji w czasie pasyjnym z pewnych przyjemności i przekazywania zaoszczędzonych środków na rzecz pomocy osobom w potrzebie.

06.03.2019

10 marca, w 1. niedzielę pasyjną, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim rozpoczyna się 24. edycja akcji charytatywnej Skarbonka diakonijna, która od 13 lat ma charakter ekumeniczny i prowadzona jest wspólnie przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Akcja jest zachętą do nowoczesnego postu – ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. Środki zostaną przekazane na realizację projektów dla osób potrzebujących, a okazane wsparcie będzie wyrazem troski o takie wartości, jak wzajemny szacunek, poczucie godności, budowanie relacji i odpowiedzialność w zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych.

Hasło tegorocznej edycji Skarbonki diakonijnej brzmi: „Dar Juniora dla Seniora”. Wskazuje ono na potrzebę międzypokoleniowej solidarności i zwraca uwagę na sytuację ludzi starszych i ich codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dar juniora dla seniora to przykład wrażliwości pokoleń i przesłanie skierowane do przedstawicieli każdej generacji o dostrzeżenie wokół siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych. Zachęcamy do dzielenia się z innymi tym, co mamy, i tym samym do bycia widzialnym świadectwem wspólnoty, jaką tworzymy w Kościele. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość.

– Zebrane środki przeznaczymy m.in. na sprzęt rehabilitacyjny. Ta akcja to dar serca na rzecz osób potrzebujących: seniorów, osób chorych i z niepełnosprawnością, ale też dzieci – mówiła dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk 6 marca podczas konferencji prasowej promującej akcję. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną też na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Nasze wsparcie może przywrócić starszym ludziom nadzieję i wiarę w siebie, przezwyciężyć osamotnienie w chorobie, darować poczucie bycia potrzebnym.

W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła 12 tys. skarbonek, które trafiły do wszystkich parafii ewangelickich w całej Polsce. Akcja potrwa do Niedzieli Wielkanocnej.

W konferencji prasowej promującej akcję oprócz Wandy Falk wzięli udział przedstawiciele pozostałych organizacji prowadzących akcję: ks. Krzysztof Sroka (Caritas Polska), ks. Doroteusz Sawicki (Eleos) i Biruta Przewłocka-Pachnik (Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego).
Obecni byli również seniorzy i dzieci, którzy mówili o międzypokoleniowych relacjach i wzajemnym wsparciu. Dzieci podkreślały, że nie trzeba mieć dużo, żeby się dzielić z innymi. Seniorzy doceniali dzieci za ich otwartość i szczerość.

źródło: Diakonia Polska

Materiały do pobrania:
plakat
model skarbonki