Słowa wsparcia od abp. Skworca

Wezwanie metropolity katowickiego.

29 stycznia, podczas niedzielnych mszy, jest odczytywane  wezwanie abpa Wiktora Skworca po tragedii w ewangelickiej parafii w Szopienicach.

Metropolita Archidiecezji Katowickiej Kościoła rzymskokatolickiego solidaryzuje się poszkodowanymi i pisze w wezwaniu:

W duchu braterskiej jedności oraz w imieniu Archidiecezji Katowickiej przesyłam wyrazy solidarności Biskupowi Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego oraz Prezesowi Synodu Ewangelickiego. Rodzinom ofiar składam wyrazy współczucia, zaś rannym, wśród nich dzieciom, życzę rychłego powrotu do zdrowia, o co się modlimy.

Abp Skworc deklaruje również gotowość udzielenia wsparcia:

Jednocząc się z naszymi braćmi i siostrami w modlitwie, o którą proszę wszystkich diecezjan i wspólnoty parafialne naszej archidiecezji, zapewniam także o gotowości udzielenia pomocy materialnej w formie ustalonej z poszkodowanymi. Już dziś deklarujemy gotowość udzielenia gościny, mieszkania i utrzymania.

pełny tekst wezwania