Służąc Kościołowi jak równa z równym

Spotkanie przygotowawcze kobiet we Wrocławiu

W dniach poprzedzających Trzynaste Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) w Krakowie, 107 kobiet, zarówno świeckich, jak i duchownych, z całego świata zebrało się we Wrocławiu, na spotkaniu przygotowawczym kobiet.

Delegatki z Kościołów członkowskich ŚFL spotkały się, aby razem się modlić, budować i podtrzymywać relacje, analizować potrzeby w zakresie sprawiedliwości płci na poziomie regionalnym i globalnym, określać priorytety na najbliższe lata pracy Federacji oraz przygotować przesłanie, którym podzielą się z całym Zgromadzeniem 13 września w Krakowie.

Spotkanie otworzyło nabożeństwo z Komunią Świętą. Poprowadziły jest duchowne z Polski. Na początku nabożeństwa uczestniczki spotkania powitali zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, zwierzchnik diecezji wrocławskiej bp Waldemar Pytel i koordynatorka Programów ds. Sprawiedliwości Między Płciami i Wzmacniania Pozycji Kobiet prof. Marcia Blasi.

W swoim powitaniu bp Jerzy Samiec, powiedział, że to dla niego zaszczyt przemawiać na spotkaniu. Zwrócił uwagę na sposób myślenia kobiet i mężczyzn w obliczu różnych wyzwań, a nawet w codziennym życiu. „Dwa lata temu mieliśmy pierwszą ordynację kobiet na posługę prezbitera. Droga, która nas do tego doprowadziła była długa, wiele się na niej zmieniło w naszym Kościele”.

Bp Samiec powiedział, że sam przeszedł zmianę w swoim myśleniu. „Byłem zdecydowanym przeciwnikiem ordynacji kobiet. Wynikało to z tego, czego słuchałem od młodości, jeszcze w grupie młodzieżowej, a później po mojej ordynacji. Moi nauczyciele, których darzyłem wielkim zaufaniem, nauczali, że tylko mężczyźni są powołani do bycia duchownymi. Taki jest świat, przynajmniej zachodni, że uczy przyjmowania przekazywanych nam prawd jako oczywistych” – powiedział.

„Dopiero po wyborze na posługę biskupa Kościoła stanąłem w obliczu dwóch odmiennych poglądów. I postanowiłem samemu od podstaw przyjrzeć się zagadnieniu ordynacji kobiet. Moje wyuczone poglądy zweryfikowałem w procesie badania Bożego Słowa i stanowisk teologicznych oraz praktyki stosowanej w naszym Kościele” wspominał bp Samiec. „Chrystus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Nie ma tu rozróżnienia na mężczyzn i kobiety” – dodał.

„Kiedy w 2021 r. rozpoczęłyśmy przygotowania do spotkania przygotowawczego kobiet, modliłyśmy się o ordynację kobiet w tym kościele” – przypomniała w swoim słowie powitalnym ks. prof. Marcia Blasi. „W maju 2022 r. pierwsze dziewięć kobiet zostało ordynowanych w Warszawie, a teraz, w 2023 r., gościmy we Wrocławiu wraz z kobietami ze ŚFL. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy!”

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosiła ks. Halina Radacz, proboszczka parafii w Żyrardowie. Swoje rozważanie oparła na Liście do Galacjan 3,28: „Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.” Te biblijne słowa „są nie tylko ciągle aktualne, one ciągle są rewolucyjne i ciągle są potrzebne” – powiedziała.

„Nie pomogą nam piękne kazania o miłości bożej i równości wszystkich ludzi przed Bogiem, jeśli nie okażemy tej miłości ludziom o innym kolorze skóry, języku i tradycji” – dodała. „Nie pomogą nam piękne słowa o miłości, jeśli nadal będziemy lekceważyć wykluczonych, a bić pokłony przed możnymi tego świata. I nie pomogą nam wspaniałe referaty o rodzinie i wyjątkowej roli kobiet, jeśli nie zobaczymy w nich równorzędnych partnerek w życiu i służbie Kościoła i społeczeństwa” – powiedziała ks. Radacz.

W pierwszym dniu spotkania, duchowne z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ordynowane w ubiegłym roku, opowiedziały o drodze kobiet do ordynacji w Polsce. Zaprezentowano wydaną w Wydawnictwie Augustana książkę: „Powołane przez Boga. Droga do ordynacji luteranek w Polsce”. Publikacja jest dwujęzyczna (język polski i angielski) i zawiera m.in. tło historyczne, sylwetki pionierek, które przecierały szlaki i rozmowy z kobietami duchownymi w czynnej służbie w Kościele.

Delegatki zastanawiały się również nad dokumentem „Płeć i sprawiedliwość – zasady postępowania”, który został zatwierdzony przez Radę ŚFL przed 10 laty i jego znaczeniem dla kobiet i mężczyzn w Kościołach członkowskich. 

W kolejnym dniu przemówienie na temat sprawiedliwości płci z perspektywy teologicznej wygłosiła sekretarz generalna ŚFL, ks. dr Anne Burghardt. W swoim wystąpieniu omówiła niektóre fragmenty biblijne i argumenty teologiczne, które są używane do uzasadnienia podporządkowania kobiet i zastanawiała się, w jaki sposób mężczyźni mogą być zaangażowani w pracę na rzecz sprawiedliwości płci.

Podczas spotkania zostanie również zaprezentowany wstępny raport ŚFL z badania nad doświadczeniami kobiet w ordynowanym urzędzie. Jak wyjaśniła ks. prof. Marcia Blaski „raport prezentuje doświadczenia kobiet w całej wspólnocie. Ma on utorować drogę do kolejnych etapów procesu badawczego, wzmacniając i zachęcając więcej kobiet do aktywnego zaangażowania, dzielenia się swoimi historiami i uświadomienia sobie, że nie są same w swoich doświadczeniach”. 

Delegatki podejmą również kwestię przeciwdziałania i zapobiegania przemocy ze względu na płeć. Ogromna skala tego problemu budzi poważne zaniepokojenie wśród wspierających ŚFL, organizacji kobiecych i Kościołów członkowskich. 

W niedzielę przedstawicielki Kościołów członkowskich ŚFL wezmą udział w niedzielnym nabożeństwie w kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu, zwiedzą Wrocław lub Kościół Pokoju w Świdnicy oraz będą pracować nad przesłaniem na Zgromadzenie Ogólne.

Spotkanie przygotowawcze zakończy się 11 września.

na podstawie: ŚFL/Astrid Weyermüller

zdjęcia: ŚFL/Albin Hillert