Sola Scriptura 2020/2021 w Internecie

Komunikat specjalny dotyczący Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego.

Z przykrością, po uwzględnieniu obecnej sytuacji w naszym kraju, jesteśmy zmuszeni do przekazania poniższego komunikatu.
W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół w czasie pandemii organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2020/2021” postanowili:

1. Odstąpić od przeprowadzenia w dniach od 23 do 28 listopada 2020 roku etapu szkolnego/parafialnego. To oznacza, że Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2020/2021” w tradycyjnej formie 3 etapów pisemnych nie odbędzie się. Nie zostaną wyłonieni zwycięzcy, nie zostaną przyznane statuetki.

2. Doceniając jednak zaangażowanie dzieci i młodzieży w studiowaniu wskazanych fragmentów biblijnych zapraszamy do udziału w teście przeprowadzonym przez Internet. Będzie on dostępny w sobotę 9 stycznia 2021 roku (planowany wcześniej termin etapu rejonowego/diecezjalnego). Szczegóły techniczne zostaną ogłoszone po 15 grudnia 2020 roku i przekazane do wszystkich parafii ewangelickich.
Pytania będą przygotowane dla zaplanowanych 3 grup wiekowych:
I grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
II grupa – klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
III grupa – szkoły ponadpodstawowe.
Należy opanować materiał wskazany na etap szkolny: 1 Sm 16-31, 2 Sm 1-12.
Uczestnicy, którzy zdobędą 80% punktów otrzymają dyplomy uczestnictwa. Ich lista zostanie ogłoszona do 30 stycznia 2021 roku na www.zwiastun.pl w zakładce: Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2020/2021”. Dyplomy zostaną przesłane do parafii, które wskażą uczestnicy na formularzu testu, z sugestią wręczenia ich publicznie w stosownych okolicznościach wg uznania proboszczów.

3. Konkurs plastyczny jest kontynuowany. Składanie prac w terminie ogłoszonym w Regulaminie – do 1 lutego 2021 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w zaplanowanym terminie – do 1 marca 2021 roku. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane do macierzystych parafii uczestników z sugestią wręczenia ich publicznie w stosownych okolicznościach wg uznania proboszczów.

4. Niniejsze ogłoszenie jest aneksem nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2020/2021”.
Regulamin dostępny jest na www.zwiastun.pl w zakładce: Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2020/2021”. Został też opublikowany w „Zwiastunie Ewangelickim” nr 20 z dnia 25 października 2020 roku.
Bielsko-Biała, 4.11.2020