Sola Scriptura 2020/2021

Ogłoszono temat konkursu na rok 2020/2021.

Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” jest organizowany co roku przez Wydawnictwo Augustana oraz Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. Przedmiotem konkursu jest każdorazowo inna księga biblijna lub jej określony fragment.
Konkurs jest przeprowadzany w trzech grupach wiekowych:
grupa I – klasy IV-V szkoły podstawowej;
grupa II – klasy VI-VIII szkoły podstawowej;
grupa III – szkoły ponadpodstawowe.
Temat kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2020/2021” to Dawid król Izraela. Uczestnicy będą poznawać 1. i 2. Księgi Samuelowe oraz 1. Księgę Królewską.

Terminy oraz zakres materiału poszczególnych etapów:

I etap(szkolny/parafialny) – 23-28 listopada 2020 r. – 1 Sm 16-31 oraz 2 Sm 1-12

II etap(rejonowy/diecezjalny) – 9 stycznia 2021 r. – 1 Sm 16-31, 2 Sm 1-12 oraz 2 Sm 15-24

III etap(finał) – 20 marca 2021 r., Bielsko-Biała – 1 Sm 16-31, 2 Sm 1-12, 2 Sm 15-24, 1 Krl 1-2

Każdy z tych etapów ma formę pisemną – uczestnicy odpowiadają na pytania o różnym charakterze – otwartym i testowym.

Dla uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej organizowany jest konkurs plastyczny.

Czy i jak konkurs będzie przeprowadzony oczywiście uzależnione jest od tego, jak będzie wyglądał nowy rok szkolny.

Szczegóły na temat konkursu: zwiastun.pl/ogolnopolski-konkurs-biblijny/