Spotkanie organizacyjne Platformy Współpracy Szkół

W dniu 11 stycznia 2019 r. w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbyło się spotkanie organizacyjne Platformy Współpracy Szkół prowadzonych przez instytucje i środowiska ewangelickie w Polsce.

Postulat utworzenia takiej platformy wypłynął ze środowiska samych szkół i został pozytywnie zaopiniowany przez Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na jesiennej sesji, odbywającej się w Warszawie w dniach 11-13 października 2019 r.  Celem utworzenia platformy jest wymiana doświadczeń, dialog i wspieranie działań edukacyjnych.
Krakowskie spotkanie odbyło się z inicjatywy Rady Synodalnej i we współpracy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących jednostek edukacyjnych: Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. F. Michejdy z Cieszyna, Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe” z Warszawy, Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja z Bielska Białej, Fundacji Edukacyjnej im. J.S. Bandtkiego z Krakowa, Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach oraz Fundacji „Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra” z Wrocławia. Byli obecni również m.in. zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec oraz Prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina.
W czasie przedpołudniowej sesji uczestniczące w spotkaniu organizacje miały możliwość przedstawienia prowadzonej przez siebie działalności oraz rozmowy na temat samej idea utworzenia platformy współpracy. Podczas dyskusji uczestnicy sformułowali wnioski, które w najbliższym czasie będą jeszcze doprecyzowane.
Celem działania platformy jest:
1. budowanie wsparcia dla szkół we współpracy z parafiami (informowanie o rekrutacji, ogłoszenia dotyczące szkół);
2. występowanie jednym głosem w imieniu szkół ewangelickich w Polsce w sprawach dotyczących oświaty np. treści ewangelickie w programach nauczania czy w sytuacji dostrzeżenia innych problemów społecznych;
3. wymiana informacji dotyczących absolwentów szkół z danej parafii i kierowanie do nich ofert pracy;
4. utworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów ewangelickich (utworzonego przez Kościół i poszczególne parafie, diecezje); wspieranie w ten sposób zdolnych uczniów ewangelickich;
5. opracowanie i udostępnienie antologii tekstów literackich zawierających treści protestanckie;
6. wymiana doświadczeń – szczególnie w kontekście kolejnych reform w edukacji;
7. możliwość organizacji wspólnych przedsięwzięć szkolnych, np. wycieczki, warsztaty.
8. organizacja kolejnych spotkań platformy poświęconych omawianiu spraw bieżących oraz konkretnemu jednemu tematowi – 1 lub 2 razy w roku.
Po południu odbył się panel dyskusyjny poświęcony  wartościom reformacyjnym oraz ich związkowi z edukacją i społeczeństwem. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość poznawania historii szkolnictwa protestanckiego w Krakowie oraz rozwoju ewangelickiej działalności oświatowej w III RP. W spotkaniu wzięło w sumie udział ok. 40 osób. Uczestnicy uznali, że istnieje konieczność dalszych kontaktów i wstępnie ustalili termin następnego spotkania na koniec czerwca 2020 r.
tekst: Aleksandra Trybuś-Cieślar, Ewa Śliwka