Spotkanie z pełnomocnik ds. równego traktowania

Spotkanie z wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Anną Schmidt-Rodziewicz.

Biskup Kościoła Jerzy Samiec spotkał się z Panią Anną Schmidt-Rodziewicz, która w marcu 2020 roku została powołana na stanowisko wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. równego traktowania.
Biskup przedstawił aktualną sytuację Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Pani pełnomocnik wyraziła z kolei chęć współpracy przy różnych projektach oraz potwierdziła gotowość do interwencji w przypadkach naruszania praw ewangelików jako mniejszości wyznaniowej.
Spotkanie odbyło się w środę 27 maja w Centrum Luterańskim w Warszawie z inicjatywy biskupa Kościoła.