Spotkanie z Kościołem Północy

W dniach 26-28 listopada 2018 r., w Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku, odbyło się kolejne spotkanie gremiów kierowniczych Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche), Diecezji Wrocławskiej oraz Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej naszego Kościoła.

Tym razem gospodarzem spotkania była Diecezja Pomorsko-Wielkopolska. Spotkania odbywają się cyklicznie, co 2 lata, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Kościołami. Mimo iż Nordkirche powstał formalnie z połączenia trzech Kościołów krajowych dopiero 6 lat temu, to samo partnerstwo, pomiędzy poszczególnymi Kościołami, istnieje już od 19 lat i w przyszłym roku będzie świętowany jubileusz 20-lecia.
Celem regularnych spotkań jest przede wszystkim podtrzymywanie bezpośredniego kontaktu, omawianie spraw bieżących, planowanie dalszych działań oraz wspólna integracja. Delegacja niemiecka przybyła na czele ze zwierzchnikiem Nordkirche – bp. Gerhardem Ulrichem oraz biskupem regionu Pomorza – bp. dr. Hansem Jürgenem Abromeitem. Ze strony niemieckiej uczestniczyli ponadto duchowni i świeccy radcy i członkowie synodów.Diecezja Wrocławska reprezentowana była przez Radę Diecezjalną z bp. Waldemarem Pytlem na czele. Natomiast gospodarzem spotkania była Rada Diecezjalna Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, której zwierzchnikiem jest bp Marcin Hintz. Ponadto w Gdańsku byli również obecni bp Ryszard Bogusz – prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i jednocześnie były zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej oraz duchowni i świeccy członkowie synodów obu diecezji. Gościem specjalnym partnerskiego spotkania był zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – bp Jerzy Samiec.

Pierwszego dnia, po krótkim zapoznaniu się uczestników, odbyła się uroczysta kolacja, na którą zostali zaproszeni również goście ekumeniczni, przedstawiciele władz samorządowych oraz dyplomaci. Zaproszenie przyjęli m.in.: bp Zbigniew Zieliński – biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej, wiceprezydent Sopotu p. Marcin Skwierawski oraz konsulowie Niemiec i Szwecji. Po kolacji najpierw bp Gerhard Ulrich zaprezentował sytuację Kościoła Północnych Niemiec, a następnie bp Jerzy Samiec uczynił to samo odnośnie Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Ostatnim punktem dnia było wieczorne rozważanie Słowa Bożego, które poprowadził bp Marcin Hintz.

Kolejny dzień rozpoczął się od porannej modlitwy, a następnie wizyty w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Później uczestnicy zwiedzili zabytkową Salę Czerwoną Ratusza Głównego Miasta Gdańska, gdzie zapoznali się z dekoracjami malarskimi i ich teologicznymi interpretacjami w odniesieniu do wpływów protestanckich i reformacyjnego przesłania. W Muzeum Gdańska, w ramach spotkania, odbył się również wykład otwarty prof. dr. hab. Jarosława Kłaczkowa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), pt. Władze komunistyczne wobec Kościoła ewangelickiego w Polsce.Prof. Kłaczkow w swoim wystąpieniu ukazał pierwsze lata funkcjonowania władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w powojennej Polsce i na przykładzie władz konsystorskich Kościoła omówił, jak stopniowo zmieniała się wobec nich polityka wyznaniowa komunistów w latach 1945-1956. Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja, a następnie uczestnicy udali się na obiad na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska. Wieczorem odbyło się podsumowanie dnia, wymiana refleksji i wspólna modlitwa.
Ostatniego dnia w kaplicy Centrum Ekumenicznego miało miejsce nabożeństwo spowiednio-komunijne, prowadzone wspólnie przez bp. Marcina Hintza oraz bp. Waldemara Pytla, który wygłosił kazanie w j. niemieckim na podstawie tekstu z Listu do Filipian 2,1-5. Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, nawiązując do trudnej przeszłości pomiędzy narodem niemieckim i polskim oraz w kontekście obchodów 100-lecie niepodległości Polski i zakończenia I Wojny Światowej, mówił o drodze do przebaczenia i pojednania, jaką wspólnie przeszliśmy. „Żyjemy w świecie, w którym wielu woli wracać do krzywdy niż do radości i bardziej rozpamiętywać nieszczęścia niż momenty pojednania. Na tym jednak nie da się budować (…) Dlatego uważam nasze partnerstwo za niezwykle ważne i potrzebne w procesie budowania wzajemnych relacji, wymiany myśli i różnych doświadczeń, tak by być zachęceniem dla innych do budowania pokoju pojednanych Dzieci Boga” – mówił bp Pytel.
Po nabożeństwie odbyła się ostatnia sesja, na której ustalono kalendarium spotkań i uroczystości w kolejnych latach i zaplanowano dalsze działania w ramach umowy partnerskiej. Na zakończenie, przed wyjazdem, uczestnicy wymienili się symbolicznymi podarunkami na pamiątkę spotkania w Gdańsku.
Tekst: ks. Marcin Rayss