Stawiajmy mosty, nie zasieki

Czy uwzględniamy Ewangelię?

W ukazującym się  w okresie Narodowego Święta Niepodległości „Zwiastunie Ewangelickim” nr 21/2021  rozważający Słowo Boże  ks. Wojciech Płoszek pisze: Najlepszym sposobem, by dziś świętować wolność to (…) myśleć o przyszłości i budować mosty, które nas w nią zaprowadzą. Burzyć mury (…). Również z myślą o przyszłości  ks. Tymoteusz Bujok zachęca dorosłych do życzliwego spojrzenia na młodych w Kościele.

Krytyczne spojrzenie wobec problemów współczesności prezentuje ks. Ryszard Pieron w tekście Kolczasty drut, apelując o wsparcie dla uchodźców. Do kierowania się miłością w życiu społecznym, zamiast dokonywania osądów, zachęcą też ks. Marcin Orawski. Natomiast Henryk Dominik przestrzega przed zmianami społecznymi, które odbywają się w imię dobra narodu, w imię patriotyzmu, bez oglądania się na prawdy Ewangelii.

Ponadto kolejne doświadczenia osób, które wstąpiły do ewangelickiego Kościoła, tym razem do parafii w Pile, oraz refleksje, które w Roku tożsamości luterańskiej snuje mazurski działacz Wiktor Marek Leyk.

Wycieczkę na kraniec Polski – w Bieszczady – szlakiem ewangelickich osadników proponuje ks. Adam Malina, z kolei dk. Małgorzata Gaś zachęca, aby w biegu aktywnego życia Zatrzymać się i pomyśleć.

Ponadto relacja z Synodu Kościoła i jego postanowień, m.in. o dopuszczeniu kobiet do ordynacji na księdza.

Zachęcamy do lektury w tradycyjnej formie papierowej, cyfrowej i na www.zwiastun.pl. Korzystną formą jest prenumerata „Zwiastuna Ewangelickiego” na cały rok. W parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego miesiąca.
Zapraszamy również na profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ZwiastunEwangelicki