Studia i Dokumenty Ekumeniczne w internecie

Jedno z najważniejszych polskich czasopism zajmujących się problematyką ekumeniczną – „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” – uruchomiło swoją nową stronę internetową: www.ekumeniczne.pl.

17.04.2019

Na stronie udostępniono  wszystkie numery od początku istnienia periodyku. Można w nich znaleźć wiele istotnych tekstów, w tym najważniejsze dokumenty dialogu ekumenicznego.

– Dla każdego, kto interesuje się problematyką ekumeniczną, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” to niezbędne źródło wiedzy – podkreśla prof. Karol Karski, redaktor naczelny czasopisma w latach 1992–2018.

Nowy redaktor naczelny dr hab. Jerzy Sojka zwraca uwagę, że obecnie wiele osób zaczyna swoje poszukiwania naukowe i ekumeniczne w internecie. – Dlatego jest niezwykle istotnym, żeby były dostępne on-line wiarygodne materiały i opracowania, z tych zaś „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” zawsze były znane w środowisku ekumenicznym. Cieszymy się jako Chrześcijańska Akademia Teologiczna, że przejmując odpowiedzialność za czasopismo otrzymaliśmy je w komplecie z treściami archiwum udostępnionymi na nowej stronie internetowej – mówi.

 

Polecamy!

www.ekumeniczne.pl