Światowa Federacja Luterańska ogłasza logo Trzynastego Zgromadzenia

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) zaprezentowała identyfikację wizualną Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego.

„Jest to kolorowe i żywe logo, które dobrze oddaje temat Zgromadzenia -Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja – powiedział bp dr Támas Fabiny, przewodniczący Światowego Komitetu Organizacyjnego Zgromadzania. Trzynaste Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, we wrześniu 2023 roku. Jego gospodarzem będzie Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.

Identyfikacja wizualna łączy w sobie temat Zgromadzenia, wartości ŚFL oraz lokalny kontekst Zgromadzenia. Trzy symbole, reprezentujące Ciało, Ducha i nadzieję, ukazują jedność w Ciele Chrystusa, inspirowaną przez Ducha Świętego i powołaną do niesienia światu przemieniającej nadziei i miłości Boga.

Kolorystyka łączy identyfikację wizualną z przyrodą i geografią Polski. Jednocześnie logo jest nowoczesnym nawiązaniem do tradycyjnych polskich wycinanek, do lokalnego kontekstu i dziedzictwa kulturowego.

Identyfikację wizualną Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL opracowała Kristen Opalinski, amerykańska graficzka polskiego pochodzenia -„Nie byłam dotąd tak bardzo podekscytowana ani nie czułam się tak osobiście związana z żadnym projektem” – powiedziała Opalinski, która obecnie pracuje dla Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ameryce. „Jako światowa luterańska rodzina jesteśmy związani ze sobą na wiele różnych sposobów i chciałam to przekazać poprzez logo Zgromadzenia” – dodała. „Mam nadzieję, że to logo będzie nas inspirować i wzmacniać, gdy będziemy oczekiwać na spotkanie naszej Wspólnoty w Krakowie i wszędzie na świecie w 2023 roku”.

„Dla naszego małego Kościoła Zgromadzenie jest niezwykle ważnym wydarzeniem, bo zwróci uwagę na naszą społeczność w Polsce, Europie i na świecie, za sprawę światowej wspólnoty luterańskiej widoczne będzie przesłanie, że wszystkie Kościoły są tak samo ważne bez względu na wielkość czy zamożność” – powiedział zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec.

„Zachęcamy Kościoły członkowskie ŚFL do korzystania z nowej identyfikacji wizualnej podczas promowania Zgromadzenia na poziomie lokalnym” – powiedział Sekretarz Generalny ŚFL ks. dr Martin Junge. „Podczas przygotowań do Zgromadzenia logo pozwoli nam pokazać, że jesteśmy jednym Ciałem, inspirowanym przez jednego Ducha oraz żyjącym i pracującym razem w jednej nadziei”.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem decyzyjnym ŚFL. Gromadzi przedstawicieli wszystkich Kościołów członkowskich ŚFL, by zmotywować wspólnotę luterańską do składania świadectwa i pełnienia służby w nadchodzących latach. Zgromadzenie w Krakowie będzie również okazją do refleksji nad sytuacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to drugie spotkanie w tym regionie, po zgromadzeniu które odbyło się w Budapeszcie na Węgrzech w 1984 roku.

Identyfikacja wizualna będzie dostępna w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i polskim. Zostanie ona udostępniona na stronach internetowych ŚFL i Zgromadzenia Ogólnego wraz z wytycznymi określającymi sposób jej wykorzystania. Logo będzie używane we wszystkich oficjalnych komunikatach dotyczących Zgromadzenia. Materiały graficzne do mediów społecznościowych, zostaną udostępnione Kościołom członkowskim i partnerom.

Oficjalna prezentacja logo odbyła się 28 kwietnia 2021 r. podczas spotkania Światowego Komitetu Organizacyjnego Zgromadzania. 

O autorce

Kristen Opalinski kieruje departamentem ds. relacji ekumenicznych i międzyreligijnych w biurze Biskupa Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce. Jest szczególnie zainteresowana wzajemnym przenikaniem się wiary i przywództwa publicznego, procesem narracyjnym oraz rolą, jaką wspólnoty wyznaniowe odgrywają w procesie przepracowywania konfliktu i leczeniu traumy poprzez opowiadanie historii i sztukę.

O Trzynastym Zgromadzeniu Ogólnym

Trzynaste Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej odbędzie się w dniach 13-19 września 2023 roku w Krakowie. Temat przewodni Zgromadzenia to: „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”, a trzy podtematy to „Duch Święty Stwórca”, „Duch Święty Pojednawca”, „Duch Święty Odnowiciel”. Gospodarzem Zgromadzenia będzie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.

O Kościele luterańskim w Polsce

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest jednym z członków założycieli Światowej Federacji Luterańskiej (1947). Liczy ponad 60 tysięcy członków. Jest zorganizowany w sześciu diecezjach. W 133 parafiach pracuje 150 duchownych (księży i diakonów). Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.

O Światowej Federacji Luterańskiej

ŚFL zrzesza 148 Kościołów członkowskich w 99 krajach czyli 77 milionów luteran na świecie. Kościoły członkowskie ŚFL łączy wspólne luterańskie dziedzictwo, ukształtowane przez różnorodne uwarunkowania, w których doświadczają i składają świadectwo o wyzwalającej łasce Boga. Jako światowa wspólnota Kościołów, Kościoły członkowskie ŚFL żyją i pracują razem na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania na świecie.

Linki:

Strona Zgromadzenia: https://2023.lwfassembly.org/en

Strona ŚFL: https://www.lutheranworld.org/

Strona Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP: https://www.luteranie.pl/