Światowa Federacja Luterańska wspiera ukraińskich uchodźców w Krakowie

Wsparcie z ŚFL dla uchodźców z Ukrainy.

W czwartek, 3 listopada 2022 r., Urząd Miasta Krakowa, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i Fundacja LWF w Polsce, we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska organizują dystrybucję żywności i artykułów higienicznych o łącznej wartości 1 490 000 zł dla ukraińskich uchodźców w mieście. Ta współpraca jest przykładem działań podmiotów krajowych i lokalnych w odpowiedzi na obecny kryzys humanitarny związany z wojną w Ukrainie.

To również kolejny wkład społeczności ewangelickiej w pomoc uchodźcom. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie na samym początku wojny uruchomiła centrum noclegowe, z którego do tej pory skorzystało 100 osób. Krakowscy ewangelicy udzielają pomocy na różnych płaszczyznach: noclegowej, żywnościowej, administracyjno-prawnej i zawodowej.

Aby wspierać ukraińskich uchodźców Służba Światu ŚFL, humanitarny wydział Światowej Federacji Luterańskiej (Lutheran World Federation), utworzył nowe biuro i na gruncie polskim rozszerzył działalność jako Fundacja LWF w Polsce. Udało się to dzięki wsparciu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i jego parafii.

3 listopada o godz. 10.00
w Magazynie Pomocy UMK przy ul. Bartników 10a delegacja oficjalnie rozpocznie dystrybucję. Obecni będą:- Julius Kibet (kierownik zespołu, Fundacja LWF w Polsce)
– Lea Gillabert (specjalistka ds. mediów, Fundacja LWF w Polsce) kontakt: Lea.gillabert@lutheranworld.org
– Samuel Dypczyński (pracownik ds. zaopatrzenia i logistyki, Fundacja LWF w Polsce)
– ks. Łukasz Ostruszka (proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie)
– Joanna Godfrejów (kurator Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie)
– Hm. Mariusz Siudek (komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP)
– Maria Wojtacha (dyrektor Centrum Wielokulturowego, Internationaler Bund Polska)
Produkty będą wydawane w dwu punktach dystrybucji dla uchodźców przy ul. Daszyńskiego 16 oraz ul. Nowaka Jeziorańskiego 1.
Światowa Federacja Luterańska to organizacja międzynarodowa, która zrzesza 149 Kościołów luterańskich w 99 krajach czyli blisko 80 milionów luteran na świecie. Kościoły członkowskie ŚFL łączy wspólne luterańskie dziedzictwo i świadectwo o wyzwalającej łasce Boga. Jako światowa wspólnota Kościołów, Kościoły członkowskie ŚFL żyją i pracują razem na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania na świecie:https://www.lutheranworld.org/