Święta Narodzenia Pańskiego

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, podobnie jak w Kościołach tradycji zachodniej, obchodzona jest pamiątka narodzenia Jezusa Chrystusa.

„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego”. J 1, 14

Święta Narodzenia Pańskiego są jednym z najradośniejszych świąt całego roku kościelnego. Dlatego w ten dzień ewangelicy licznie gromadzą się w kościołach i kapliacach, aby dziękować Bogu.

Pierwotnie pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa obchodzono w Kościele 6 stycznia. Ostatecznie Kościół przyjął noc z 24/25 grudnia za dzień narodzenia Pańskiego, albowiem wówczas jest najdłuższa noc, a od 25 grudnia sukcesywnie dzień staje się dłuższy (por. 1 Kor 13, 12 „Noc przeminęła, a dzień się przybliżył”, czy z Iz 9,1: „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie.”) 

Świętowanie rozpoczyna się w wigilijny wieczór, a w zależności od regionu, ewangelicy spotykają się na nabożeństwie wigilijnym przed lub po kolacji wigilijnej (także na tzw. „Pasterkach”). Szczególny charakter mają nabożeństwa świąteczne nad ranem, 25 grudnia o godz. 5.00,  zwane „Jutrzniami”, które odbywają się najczęściej na Śląsku Cieszyńskim. Jutrznia to nawiązanie do rozjaśniającego mrok światła, które ujrzeli w nocy pasterze udający się do Betlejem.  

W Święta Narodzenia Pańskiego kościoły wypełnione są Bożym Słowem, światłem i radosnym dźwiękiem kolęd. To okazja do ponownego odkrycia, że Bóg w Jezusie Chrystusie przyszedł na świat, dając ludziom zbawienie oraz nadzieję. W Jezusie zbliżyło się do nas niebo, a Bóg przez Chrystusa podniósł nas do godności Bożych dzieci .

W drugie Święto Narodzenia Pańskiego zapraszamy do wysłuchania transmisji nabożeństwa z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Dzięgielowie. Program 2 Polskiego Radia, godz. 8.00.