Synod diecezji pomorsko-wielkopolskiej w Słupsku

Tegoroczna jesienna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbyła się 9 listopada w Słupsku.

Obrady rozpoczęły się od uroczystego, dziękczynnego nabożeństwa w kościele św. Krzyża. Nabożeństwo miało świąteczny charakter i oprócz synodałów uczestniczyli w nim licznie zgromadzeni parafianie ze Słupska, ponieważ w tym dniu obchodzono jubileusz 160-lecia pamiątki poświęcenia kościoła św. Krzyża.

Co prawda staroluteranie poświęcali wybudowany przez siebie kościół 28 sierpnia 1859 roku, jednak listopadowy termin uroczystości nawiązywał do rocznicy położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła, co miało miejsce dwa lata wcześniej – 11 listopada, w dniu pamiątki chrztu Marcina Lutra. W ten sposób zostały powiązane ze sobą te dwa ważne wydarzenia z historii słupskiego kościoła św. Krzyża.

Z racji odbywającej się w Słupsku sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, w nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele wszystkich parafii z terenu Diecezji, na czele z Radą Diecezjalną w osobach: ks. bp. prof. Marcina Hintza, ks. radcy Janusza Staszczaka, Kurator Diecezji Izabeli Główki-Sokołowskiej i radcy prof. Jarosława Kłaczkowa. Nabożeństwo spowiednio-komunijne poprowadzone zostało przez Biskupa Diecezji w asyście proboszcza ks. Wojciecha Froehlicha oraz ks. radcy Janusza Staszczaka i ks. Waldemara Gabrysia z Leszna. Wygłoszone przez zwierzchnika Diecezji kazanie oparte było o tekst wyznaczony na 3. niedzielę przed końcem roku kościelnego, z Ewangelii św. Łukasza 6,27-38. Dziękczynny charakter nabożeństwa podkreśliło poświęcenie Okien Pamięci, w których umieszczono 15 tabliczek z nazwiskami duchownych, którzy w tym kościele, od początku jego istnienia, głosili Słowo Boże. Nabożeństwo uświetnione było ujmującym występem Ewy i Piotra Karasiaków, którzy wykonali pieśń Bliżej o Boże mój. Wśród uczestników nabożeństwa nie zabrakło także zaproszonych gości: burmistrza Lęborka, p. Witolda Namyślaka oraz proboszcza Parafii Prawosławnej w Słupsku, ks. Mariusza Synaka.

Druga część jubileuszu oraz obrady Synodu dbyły się w „Sali Konstytucji 3 Maja” Ratusza Miejskiego w Słupsku. W części bezpośrednio poprzedzającej obrady Rada Parafialna parafii w Słupsku odebrała odznaczenie Ligi Morskiej i Rzecznej – Krzyż Pro Mari Nostro – który został przyznany parafii za promarynistyczną działalność. W akcie nadania odznaczenia czytamy: w dowód uznania za upowszechnianie kultury i tradycji morskiej oraz edukacji marynistycznej w duchu trwania Polski przy morzu i realizację ważnych projektów prowadzonych we współpracy z Ligą Morską i Rzeczną. Odznaczenie na ręce proboszcza przekazali Waldemar Parus, członek Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej w asyście kpt. ż.w. Włodzimierza Kotuniaka, Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. O oprawę muzyczną tej wyjątkowej uroczystości zatroszczył się dr Tadeusz Formela, pod którego dyrekcją chór wykonał „Hymn do Bałtyku” oraz hymn Kościoła Luterańskiego „Warownym Grodem”.

Po uroczystości wręczenia odznaczenia rozpoczęła się część referatowa sesji Synodu. Referaty wygłosili ks. radca Janusz Staszczak oraz prof. Jarosław Kłaczkow. Oba swoją tematyką nawiązywały do ważnego wydarzenia, jakie miało miejsce podczas ostatniego Synodu Kościoła w Warszawie, a mianowicie do przeprowadzonych wyborów Biskupa Kościoła. Ks. radca Janusz Staszczak mówił o ewangelickim rozumieniu urzędu biskupiego, natomiast prof. Kłaczkow z perspektywy historycznej, począwszy od drugiej połowy XIX wieku, ukazał sposoby wyborów i powoływań na urząd zwierzchników Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Po wygłoszonych referatach odbyła się dyskusja.

Następnie, po krótkiej przerwie, duchowni udali się na konferencję księży, a świeccy członkowie Synodu uczestniczyli w warsztatach poświęconych tematowi powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących, przeprowadzonych przez Kurator Diecezji, Izabelę Główkę-Sokołowską. Uczestnicy, wybierając zaproponowane przez prowadzącą grafiki i obrazy, odnieśli się do swojego rozumienia i „osobistego czucia” powszechnego kapłaństwa wiernych.

Ostatnim punktem jesiennej sesji Synodu były obrady, w ramach których dyskutowano m.in. o propozycji podjęcia przez diecezję działalności gospodarczej i złożonym przez ks. Dawida Mendroka wniosku w tej sprawie. Poruszono także kwestię organizacji przez diecezję cieszyńską Ewangelickich Dni Kościoła, które zaplanowano na rok 2022. Synodałowie zastanawiali się na formą uczestnictwa w EDK oraz kwestiami technicznymi związanymi z organizacją. Omówione zostały również bieżące sprawy diecezjalne i wydarzenia ogólnokościelne, a członkowie Synodu Kościoła zrelacjonowali przebieg i prace Synodu podczas ostatniej sesji w Warszawie.

relacja: ks. Wojciech Froehlich, ks. Marcin Rayss
fot. Jan Wild