Synod jesienny zakończył obrady

Synod Kościoła odbywał się w Warszawie w dniach 11-13 października 2019 r.

W piątek, po nabożeństwie podczas którego kazanie wygłosił bp Adrian Korczago, Synodałowie wysłuchali sprawozdań Prezesa Synodu, Biskupa Kościoła i Konsystorza. Sprawozdania zostały przyjęte. W drugim dniu obrad odbyły się wybory Biskupa Kościoła. Na kadencje 2020-2030 został wybrany bp Jerzy Samiec.

W sesji popołudniowej w sobotę dyskutowano nad budżetem Kościoła. Odbyły się również wybory do Rady Diakonii. W skład Rady Diakonii weszły: Katarzyna Bruzi z diecezji wrocławskiej, Krystyna Penkała z diecezji cieszyńskiej i Wanda Wróblewska z diecezji mazurskiej.

Wieczorem Synodałowie spotkali się w grupach tematycznych, które dyskutowały na temat: aktywności młodzieży w gremiach decyzyjnych, materiałów dla konwertytów i finansów Kościoła.

Po nabożeństwie niedzielnym, prowadzonym przez przedstawicieli diecezji cieszyńskiej (kazanie wygłosił ks. Waldemar Szajthauer) kontynuowano pracę. Wśród wniosków nadesłanych na Synod Kościoła przegłosowano propozycję Aleksandry Trybuś-Cieślar stworzenia platformy współpracy szkół ewangelickich w Polsce w celu wymiany doświadczeń na gruncie Kościoła.

W modlitwie kończącej obrady Prezes Synodu ks. dr Adam Malina prosił o Boże błogosławieństwo dla wyborów parlamentarnych, które odbywają się w dniu dzisiejszym.

Kolejna, wiosenna sesja Synodu Kościoła odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia 2020 r.