Teologia ewangelicka dla nauczycieli religii

Zapraszamy na Studia Podyplomowe „Teologia ewangelicka dla nauczycieli religii”!

Studia mają charakter specjalistyczny (kwalifikacyjny) i trwają trzy semestry (obejmują 360 godzin). Przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich (jednolitych lub II stopnia).

Celem studiów jest przedmiotowe przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze nauczyciela religii ewangelickiej. Uczestnicy zajęć otrzymają wiedzę obejmującą szerokie spektrum przedmiotów składających się na dyscyplinę naukową jaką stanowi „Teologia ewangelicka” (m.in. podstawy teologii biblijnej, historia Kościoła, etyka teologiczna, dogmatyka, teologia praktyczna oraz ekumenizm). Absolwenci będą mogli uzyskać zatrudnienie w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciele religii ewangelickiej, o ile posiadają lub uzyskają przygotowanie pedagogiczne.

Program studiów będzie realizowany poprzez wykłady i ćwiczenia. Zajęcia będą organizowane w soboty (z możliwością organizowania zjazdów w niektóre piątki i niedziele).

Większość zajęć prowadzonych będzie przez nauczycieli akademickich posiadających wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, a część z nich jest zarazem czynnymi nauczycielami religii ewangelickiej pracującymi z dziećmi i młodzieżą.

Koordynatorem studiów jest ks. dr Dariusz Chwastek

Zapraszamy na stronę rekrutacji: 

https://irk.chat.edu.pl/pl/home/Rekrutacja_Studiow_Podyplomowych_WT_2021/ 

plakat do pobrania