Tezy o tożsamości

Ważne pytania współczesności w kolejnym numerze „Zwiastuna Ewangelickiego”.

W kolejnym pasyjnym „Zwiastuien Ewangelickim” nr 5/2021, oprócz tematyki pasyjnej, którą poruszają ks. Sławomir Sikora, ks. Tomasz Wigłasz i dk. Joanna Sikora, wiele miejsca zajmują teksty związane z Rokiem tożsamości luterańskiej. Nowy cykl, poświęcony pierwszej z 10 tez przygotowanych przez strasburski Instytut Badań Ekumenicznych Światowej Federacji Luterańskiej, rozpoczyna dk. Wiktoria Matloch. Kolejne artykuły cyklu przygotowują inni młodzi duchowni – uczestnicy zajęć Instytutu Pastoralnego. Ideę tego przedsięwzięcia objaśnia Jerzy Sojka.

Natomiast na pytanie, które również będzie się pojawiać cyklicznie: Co i dlaczego jest dla mnie najważniejszym przejawem tożsamości luterańskiej? tym razem odpowiada dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk.

Dlaczego milczymy, gdy sprawujący władzę chcą panować nad naszymi sumieniami? – zastanawia się ks. Ryszard Pieron, a swymi covidowymi refleksjami dzieli się ks. Marcin Pysz.

W rubryce Zbliżenia bp Alexander Scheiermann pisze, jak luteranie żyjący w Rosji miedzy Uralem a Pacyfikiem przezwyciężają oddalenie i jak wykorzystują na chwałę Boga nowoczesną technikę.

Powraca na łamy rubryka W drodze do ewangelickiego Kościoła, w której swoimi doświadczeniami związanymi ze zmianą wyznania dzielą się nowi ewangelicy.

Ponadto stali felietoniści: bp Marian Niemiec, ks. Piotr Gaś i Henryk Dominik.

 

Zachęcamy do lektury w tradycyjnej formie papierowej, cyfrowej i na www.zwiastun.pl.

Zapraszamy do opłacenia prenumeraty „Zwiastuna Ewangelickiego” na 2021 rok. W parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego miesiąca.

Zapraszamy również na profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ZwiastunEwangelicki