Transmisje z obrad Zgromadzenia Ogólnego ŚFL

Zapraszamy na obrady Zgromadzenia

13 września

14:30 – 16:00 sesja otwierająca: ukonstytuowanie się Zgromadzenia i przemówienie Prezydenta ŚFL

https://youtube.com/live/62A6snWWZtY?feature=share

16:30 – 18:00 sesja plenarna 1: przesłania ze spotkań przygotowawczych

https://youtube.com/live/DralT8VVGq0?feature=share

14 września

10:00 – 11:15 sesja plenarna 2, raport sekretarz generalnej ŚFL

https://youtube.com/live/9Kwf1uEqKCU?feature=share

11:45 – 13:00 przemówienie głównego mówcy: ks. prof. Tomasza Halika

https://youtube.com/live/BaK089akNVA?feature=share

15 września

8.00 – 9.30 – modlitwa poranna i studium biblijne, prowadzenie prof. Kalina Wojciechowska

https://www.youtube.com/live/43tGx1F9i28?si=vabhPmm9IkjTd9kv

11:15 – 12:30 plenum tematyczne: Jedno Ciało

https://youtube.com/live/CPbuQj23fMI?feature=share

16 września

10:00 – 11:15 plenum tematyczne: Jeden Duch

https://youtube.com/live/ScyqoiWMR9Y?feature=share

18 września

10:00 – 11:15 plenum tematyczne: Jedna nadzieja

https://youtube.com/live/3hDhsozDiFY?feature=share

19 września

10:15 – 11:15 sesja plenarna VIII

https://youtube.com/live/TOOY3HPAU10?feature=share

11:45 – 13:00 sesja plenarna IX

https://youtube.com/live/rtM4F1dlyeM?feature=share

15:00 – 16:30 sesja końcowa

https://youtube.com/live/TOOY3HPAU10?feature=share

17:00 – 18:30 nabożeństwo na zakończenie Zgromadzenia

https://youtube.com/live/VQYm5E_0tuw?feature=share