Trzeci dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego ŚRK

Trwa Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Karlsruhe.

Jak każdego dnia, uczestnicy Zgromadzenia spotkali się na porannym nabożeństwie w namiocie.

Piątkowa sesja plenarna poświęcona została problematyce Europy, a biblijnym punktem odniesienia i inspiracją teologiczną była Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37).

Sesję otworzyło przemówienie wygłoszone przez p. o. sekretarza generalnego ŚRK ks. prof. Ioana Sauca, który  w mowie wstępnej powiedział, że tematem obrad jest Europa, ale tak naprawdę uwagę uczestników ma skupić sytuacja Ukrainy i wojna, która ma miejsce w tym kraju. W instytucie ekumenicznym w Bossey, w którym wykłada prof. Sauca studiują studenci z różnych Kościołów prawosławnych w Ukrainie, które znajdują się ze sobą od lat w permanentnym sporze. Słowa ks. prof. Sauci: „Możemy osiągnąć postęp tylko wtedy jeśli będziemy szli wspólnie” wywołały aplauz uczestników.

Po tym słowo skierowane do uczestników wygłosiła prof. Azza Karan, sekretarz generalna ruchu Religie na rzecz pokoju (Religions for peace), który prowadzi swoją aktywność od roku 1970.  Karan podkreśliła, że jako muzułmanka wierzy że miłość Chrystusa, która jest tematem Zgromadzenia, obejmuje także i ją i że szczególną misją wspólnot religijnych jest działanie na rzecz pokoju.

Wykłady teologiczne przedstawili teologowie związani ze zantagonizowanymi ze sobą Kościołami w Ukrainie: abp czernihowski i nieżyński Eustraty z Kościoła Prawosławnego Ukrainy oraz prof. Sergiej Bortnyk z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Obydwaj referenci wskazali na cierpienie ludności cywilnej Ukrainy, zaangażowanie Kościoła w budowanie wsparcia oraz podziękowali za ogromną pomoc jaką otrzymali od Kościołów Europy i świata.

Po wykładach odbyła się dyskusja, którą prowadził abp em. Anders Wejryd, jeden z ośmiu prezydentów ŚRK – na okręg Europa. W kilku rozmowach wzięli udział przedstawiciele młodzieży z Ukrainy oraz Kościołów Europy, które od lat prowadzą wsparcie na rzecz migrantów i uchodźców.

W żadnym z wystąpień nie przywołano pomocy humanitarnej prowadzonej przez polskie Kościoły i społeczeństwo obywatelskie.

Jedynym polskim akcentem dnia było plenarne studium biblijne poprowadzone przez teologa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. KUL dr hab.  Krzysztofa Mielcarka na temat przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Po południu delegaci spotkali się na sesji roboczej dedykowanej w sposób szczególny przygotowaniom do wyborów 150 członków Komitetu Centralnego Rady. Kościoły zgłosiły 178 kandydatów, w tym zgodnie z parytetami Rady: 22 % z Kościołów prawosławnych, 9% młodzieży, 38% kobiet, 28% świeckich oraz 3 % przedstawicieli ludów rdzennych.

Kolejnym punktem programu były prace zespołów konwersacji ekumenicznych oraz równolegle prowadzone warsztaty tematyczne. 

Ostatnich punktem trzeciego dnia były zgromadzenia regionalne w ośmiu regionach Rady.

Sobota, czwarty dzień obrad, poświęcona ma być relacjom delegatów i uczestników towarzyszących z Kościołami gospodarzami Zgromadzenia oraz pracom roboczym w zespołach stałych ŚRK. Niedziela to spotkania delegatów z lokalnymi parafiami na nabożeństwach i rozmowach.

tekst i zdjęcie: bp Marcin Hintz