Trzecie wydanie Śpiewnika ewangelickiego

W drugiej połowie maja br. ukazało się III wydanie Śpiewnika ewangelickiego. Wynikało to z tego, że nakład poprzedniego wydania wyczerpał się.

31.05.2019

Nowe wydanie Śpiewnika ewangelickiego nie oznacza, że nie będzie można korzystać z wcześniejszych wydań. W użyciu pozostaje zarówno pierwsze wydanie z 2002 roku, jak i wydanie z 2008 roku. Zestaw pieśni jest ten sam, pod tymi samymi numerami i na tych samych stronach.

Czemu takie kazanie lub skąd się wzięły perykopy?

W podtytule trochę prowokacyjnie użyte zostało pojęcie „perykopy”. Wielu z nas może się zastanawiało, czemu w daną niedzielę ksiądz wygłasza kazanie na taki, a nie inny tekst biblijny, czy to ze Starego Testamentu, czy z Nowego Testamentu. W Śpiewniku ewangelickim w dziale Części zmienne nabożeństwa przy każdej niedzieli lub święcie przed introitem możemy znaleźć cyfry od I do VI, przy których podane są odnośniki biblijne. Są to tzw. perykopy, czyli fragmenty Pisma Świętego, które są odczytywane w kościołach ewangelickich i na podstawie których wygłaszane są kazania. Mamy sześć rzędów perykop, które tworzą sześć zestawów fragmentów Biblii przeznaczonych na sześć kolejnych lat. Wybór tekstów, którego używaliśmy do listopada ubiegłego roku, został wprowadzony w 1978 roku.

Od kilku lat, szczególnie w Niemczech, trwały prace nad stworzeniem znowelizowanego zestawu tych tekstów biblijnych. Efektem jest nowy układ perykop, który został przyjęty przez Kościoły ewangelickie w Niemczech w 2017 roku, a później także przez inne Kościoły ewangelickie w środkowej Europie.

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jesienią 2018 roku przyjął uchwałę o wprowadzeniu od początku roku kościelnego 2018/2019, czyli od 2 grudnia 2018 r., nowych perykop. Oznacza to, że odpierwszej niedzieli Adwentu 2018 roku zmieniły się teksty przypisane do danej niedzieli czy święta. Do zestawu tekstów wprowadzono około 20% nowych fragmentów Biblii. Więcej będzie tekstów kazalnych ze Starego Testamentu, pojawią się m.in. Księga Przypowieści czy Księga Psalmów jako podstawa kazania. W ciągu roku teksty kazalne będą bardziej zróżnicowane, nie będzie rocznych zestawów składających się na przykład z samych fragmentów Ewangelii czy listów apostolskich. Zmiany dotyczące perykop zostały już uwzględnione w Z Biblią na co dzień 2019.

Przy niektórych świętach czy niedzielach zauważymy, że zmieniły się także hasła dnia czy hasła tygodnia. Przede wszystkim należy jednak zaznaczyć, że nie uległa zmianie treść śpiewanych w niedzielę introitów, jedynie niektóre graduale.

Przy okazji reorganizacji układu tekstów kazalnych wprowadzono jeszcze jedną modyfikację. Do tej pory mieliśmy w roku kościelnym 6 niedziel po Epifanii oraz 3 niedziele przed czasem pasyjnym. Według przyjętego nowego układu teraz są 4 niedziele po Epifanii i 5 niedziel przed czasem pasyjnym. W nowym wydaniu Śpiewnika ewangelickiego zachowano starą numerację w  dziale Części zmienne nabożeństwa w celu łatwego odszukania introitu na daną niedzielę, co powoduje, że nie są one ułożone we właściwej kolejności występowania w roku kościelnym. Oznacza to jednak, że niezależnie z jakiego śpiewnika zaśpiewamy introit oznaczony tym samym numerem, to będzie on miał taką samą treść.

Uzupełnienia

W nowym wydaniu uzupełniono dane dotyczące pochodzenia i autorstwa niektórych pieśni. Poprawiono też zauważone błędy.

W dziale Modlitwy w nabożeństwie zamieszczono, oprócz wersji modlitwy Ojcze nasz, której dzisiaj używamy, wersję Modlitwy Pańskiej z nowego tłumaczenia, czyli z Biblii ekumenicznej wydanej w 2018 roku (ŚE s. 1306).

Teksty w części śpiewnika oznaczonej szarym marginesem, w której znajdujemy wytłumaczenie wielu aspektów ewangelickiego życia, dostosowano do zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach. Dotyczą one przede wszystkim konfirmacji i pierwszego przystąpienia do Komunii Świętej.

Zmiany

Zmianą, która od razu będzie zauważalna, to okładka śpiewnika. W trzecim wydaniu elementy graficzne na okładce są głębiej tłoczone bez użycia białego koloru. W związku z grubością książki zastosowano też inne technologie i materiały, co powinno wpłynąć na trwałość okładki. Po wielu latach zmienia się też cena. Obecnie śpiewnik kosztuje 69 zł.

tekst: Zwiastun Ewangelicki

______________________________________________________

Śpiewnik ewangelicki, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2019, twarda oprawa, 1664 stron, format 12 x 17 cm.

Wydanie Śpiewnika ewangelickiego zostało przygotowane w latach 1995-2002 przez zespół, w skład którego wchodzili: ks. Jan Gross (+), ks. Jan Cieślar (Czechy), ks. Adam Malina, ks. Grzegorz Giemza, Tadeusz Sikora (+), Jan Śliwka, Ludwik Twardzik. Redakcję muzyczną wykonał Marek Pilch, a nuty są dziełem Wydawnictwa Muzycznego Zbigniewa Indyka. Nad opracowaniem graficznym i typograficznym pracowali: ks. Jerzy Below i ks. Karol Macura, którego autorstwa są również ilustracje. Skład wykonało Wydawnictwo Augustana – Małgorzata Malejka, Mariola Jeleń.

W konsultacjach merytorycznych III wydania uczestniczyli: ks. Adam Malina ks. Dawid Baron, ks. Zbigniewa Obracaj, Jerzy Sojka i Teresa Smętkiewicz. Redakcyjnie to wydanie opracowali: ks. Jerzy Below, Magdalena Legendź i Joanna Śliwka.

Śpiewnik ewangelicki został wydrukowany w Ośrodku Wydawniczym „Augustana” w Bielsku-Białej

Śpiewnik ewangelicki jest użytkowany w Kościele luterańskim i reformowanym w Polsce oraz w dwóch Kościołach luterańskich w Czechach.