Typowanie kandydatów na urząd Biskupa Kościoła

25 czerwca 2019 r., podczas Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych w Wiśle Jaworniku odbyło się typowanie kandydatów na urząd Biskupa Kościoła.

26.06.2019

Wybory Biskupa Kościoła zarządza Rada Synodalna na ostatnią sesję Synodu przypadającą w kadencji urzędującego Biskupa Kościoła. Kandydatów może zgłaszać między innymi Ogólnopolska Konferencja Duchownych, dlatego przed wyborami odbywa się typowanie trzech kandydatów z grona czynnych duchownych.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Synodalną regulaminem wyborów wstępna procedura wyborów polega na wytypowaniu spośród księży posiadających bierne prawa wyborcze i nie zrezygnowali z prawa do kandydowania, ostatecznej listy duchownych, którzy przystąpią do właściwego typowania.

W wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru księży, którzy mogli brać udział w ostatecznym typowaniu do urzędu Biskupa Kościoła. Po ogłoszeniu wyniku wyborów każdy z wytypowanych księży mógł zadeklarować swój dalszy udział w procedurze wyborczej. Ostatecznie do właściwego typowania przystąpiła czwórka kandydatów: bp Paweł Hause, ks. Adam Malina, bp Waldemar Pytel i bp Jerzy Samiec. Przed typowaniem każdy z kandydatów miał możliwość prezentacji oraz odpowiadał na pytania duchownych zebranych na sali (kolejność losowano).

Po prezentacjach odbyło się typowanie, w którym ks. Adam Malina uzyskał 50 głosów, bp Waldemar Pytel – 36 głosów, bp Jerzy Samiec – 34 głosy i bp Paweł Hause – 14 głosów. Oznacza to, że Ogólnopolska Konferencja Duchownych obradująca w Jaworniku wytypowała trzech kandydatów do wyborów na Urząd Biskupa Kościoła: ks. Adama Malinę, bp. Waldemara Pytla i bp. Jerzego Samca. W głosowaniu wzięło udział 135 duchownych.

Szersze informacje na temat kandydatów ukażą się wkrótce na łamach Zwiastuna Ewangelickiego oraz na stronach Kościoła.