Ukazał się nowy numer GRE

Z końcem lutego ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2018 – jest to XII tom ewangelickiego czasopisma naukowego wydawanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.

08.03.2019

Czasopismo współtworzą przede wszystkim pracownicy naukowi, zarówno polskich jak i zagranicznych uczelni, którzy związani są z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. bp prof. Marcin Hintz – zwierzchnik tejże Diecezji i jednocześnie wykładowca ChAT.

 

GRE składa się z trzech głównych działów: Historii, Teologii oraz Varia. Publikowane artykuły przybliżają czytelnikom dzieje protestantyzmu na ziemiach polskich, rozpowszechniają najnowsze wyniki badań z etyki, biblistyki oraz skłaniają do teologicznej refleksji. Całość uzupełnia dział Recenzje i sprawozdania oraz Kalendarium wydarzeń z życia trójmiejskiej parafii luterańskiej.

 

W bieżącym numerze znalazło się dziewięć artykułów naukowych poświęconych problematyce historycznej. W dziale Historia znalazł się m.in. tekst przesłany przez śp. ks. Mariana Bendzę, prawosławnego duchownego i profesora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który w minionym roku został odwołany do wieczności. Tekst został więc wydrukowany w pierwotnie przesłanej nam formie.

 

W XII tomie GRE znalazły się trzy teksty niemieckojęzyczne, w tym jeden autorstwa Volkera Lepina, niemieckiego historyka i teologa światowej sławy. W dziale Teologia znajdują się cztery teksty, w tym jeden niemieckojęzyczny, poświęcony wybitnej postaci niemieckiego protestantyzmu lat 90. XX w., ks. prezesowi Peterowi Beierowi. Dział Varia zawiera natomiast dwa artykuły. W szczególności warto zwrócić uwagę na tekst autorstwa ks. Łukasza Ostruszki, pt. Luter w epoce lajków, który jest swoistą analizą obchodów 500-lecia Reformacji w mediach społecznościowych. W dziale Recenzje znalazły się trzy interesujące omówienia najnowszych publikacji dotyczących protestantyzmu.

 

Należy również wspomnieć, że Gdański Rocznik Ewangelicki – obecnie jedyne naukowe czasopismo środowisk luterańskich w Polsce – od kilku lat indeksowany jest w wielu międzynarodowych bazach, w tym na platformie ERIH+, prowadzonej przez norweską fundację naukową. Pełne teksty artykułów zamieszczonych w GRE nieustannie dostępne są w międzynarodowych, naukowych bazach danych: CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences And Humanities (www.cejsh.icm.edu.pl) oraz CEEOL – Central an Eastern European Online Library (www.ceeol.com), a także w Polskiej bazie Index Copernicus (www.indexcopernicus.com).

 

Nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego do odebrania jest w kancelarii sopockiej Parafii. Zachęcamy również do odwiedzenia strony: www.gre.luteranie.pl, gdzie znaleźć można numery archiwalne roczników w formacie PDF oraz szczegółowe informacje poświęcone GRE. Wszystkim czytelnikom życzymy interesującej lektury.

Redakcja Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego