Ukazał się nowy numer Słowa i Myśli

Ukazał się nowy numer „Słowa i Myśli”, periodyku wydawanego w nowej internetowej wersji od 2018 roku.

Redaktor naczelną półrocznika jest dr hab. prof. UAM Małgorzata Grzywacz, a wydawcą Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Oddział w Poznaniu.

Tematem przewodnim czwartego internetowego numeru pisma jest duszpasterstwo, które współtworzy naszą duchowość, tożsamość po wizerunek całej wspólnoty i Kościoła. Tej przewodniej myśli patronują słowa redaktor naczelnej – „w poszukiwaniu ideału pasterza (pasterki)”. W nawiązaniu do tego hasła zaprezentowane zostały różne odsłony ewangelickiego duszpasterstwa – duszpasterstwo głuchoniemych, motocyklistów, duszpasterstwo zdalne udzielające wsparcia przez telefon lub internet. Mamy okazję poznać zaangażowanych w swoją posługę duszpasterzy, w tym różne formy pracy duszpasterskiej skierowane do poszczególnych grup potrzebujących lub poświęcających się swoim pasjom.  Duszpasterstwo postrzegane jest również w ujęciu historycznym – poprzez pryzmat roli kobiety w czasach Reformacji, prezentowane jest także w perspektywie krytycznej, osobistej. Czy wdzierający się wszędzie konsumpcjonizm nie zagraża misji posługi duszpasterskiej? Czego oczekują wierni od swoich duszpasterzy? – mniej optymistycznie pobrzmiewają stawiane przez autorów pytania. Duszpasterstwo jest jednocześnie udziałem kobiet i mężczyzn w nawiązaniu do idei „powszechnego kapłaństwa”, ale także podnoszących wciąż przysłowiową poprzeczkę wymagań współczesności. „Głos” kobiecy jest także ważny we współczesnym duszpasterstwie.

W numerze znajdziemy indywidualne przemyślenia dotyczące duchowości współtworzonej i wspieranej od najmłodszych lat w Kościele luterańskim, w tym również poprzez uczestnictwo w dzięgielowskich Tygodniach Ewangelizacyjnych, ale także w innych formach zajęć, spotkań czy  ewangelizacji przeznaczonych dla dzieci, ale także wszystkich chętnych.  Temat „dzięgielowski” powraca w życiorysach diakonis przypomnianych na łamach periodyku. Trzy wybrane życiorysy –  Anny Klimszy (1886-1972), Marii Kalety (1895-1988) oraz Anny Szalbot pseudonim Rachela (1906-1942) – ukazują sylwetki kobiet nie tylko oddanych swojej duszpasterskiej misji, niosących pomoc potrzebującym, ale zaangażowanych również w działalność konspiracyjną w czasie wojny.

Prezentowane są, tak jak w poprzednich numerach, „luterańskie światy”.  Tym razem czytelnicy poznają losy katowickiej parafii ewangelickiej ukonstytuowanej w połowie XIX wieku, przeżywającej czasy swojej prosperity, jak i  regresu w okresie powojennym. Obchodzona uroczyście 100 rocznica urodzin Stanisława Hadyny (1919-1999) znalazła swoje miejsce obok – upamiętniona została sylwetka twórcy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który mógł zrealizować swoje młodzieńcze marzenia o zespole śpiewającym ludowe zaolziańskie pieśni.  Numer zakończy barwna relacja z rejsu do Norwegii, „dawnego kraju wikingów”,  urzekającego swoją specyfiką, pięknem zabytków, surowością północnej przyrody. To jednocześnie państwo, gdzie większość mieszkańców należy do Kościoła luterańskiego, gdzie napotykamy wiele symboli  konfesyjnych wpisanych w jego tożsamość i historię.

Różnorodność wypowiedzi przełamują teksty kazań – kazanie Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca wygłoszone w Poznaniu z okazji obchodów  100-lecia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, jak również kazanie ks. Marcina Liberackiego o Dobrym Pasterzu, o Pasterzu, który troszczy się o swoje owce, który stawia na pierwszym miejscu dobro swoich owiec.

Pismo jest bogato ilustrowane, artykułom towarzyszą kolorowe fotografie przedstawiające wydarzenia, postacie, miejsca. Barwna szata zewnętrzna pisma jest dodatkowym atutem zachęcającym do lektury. Na okładce widnieje symboliczne serce składane z puzzli, które przypomina o jedności, duchowości, budowaniu wspólnoty.

Autorzy numeru (wg kolejności artykułów): ks. bp. Jerzy Samiec, dr hab. Maciej Ptaszyński, dr Aneta M. Sokół, ks. Marcin Liberacki, dr Michał Jadwiszczok, dk Aleksandra Błahut-Kowalczyk, dk. Barbara Adamus, ks. Waldemar Gabryś,  dr hab., prof. UAM Małgorzata Grzywacz, Aneta Liberacka, Władysława Magiera, Romuald Długosz.

Aneta M. Sokół

Numer można pobrać pod adresem:   https://slowoimysl-blog.pl/nowy-numer-slowa-i-mysli-3/

„Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki. 2.0”; Rada redakcyjna: Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Romuald Długosz, Małgorzata Grzywacz(redaktor naczelna), Michał Jadwiszczok.  Wydawca: Polskie Towarzystwo Ewangelickie, oddział w Poznaniu, ul. Kossaka 9/6, 60-759 Poznań