Upamiętnienie ks. Karola Kulisza

7 maja odbyły się w Ligotce Kameralnej uroczystości upamiętniające ks. Karola Kulisza.

Stowarzyszenie HEREDITAS, razem ze Śląskim Kościołem Ewangelickim Augsburskiego Wyznania oraz Diakonią Śląską
z Czeskiego Cieszyna zaprosili wspólnie na nabożeństwo do kościoła ewangelicko-augsburskiego w Ligotce Kameralnej. Nabożeństwo było związane z 81. rocznicą męczeńskiej śmierci ks. Karola Kulisza, założyciela zakładów socjalnych i proboszcza w Ligotce Kameralnej przed I wojną światową.

Ks. Senior Karol Kulisz został zamordowany przez nazistów w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie 8 maja 1940 r. Jego zwłoki spalono dwa dni później w krematorium na komunalnym cmentarzu w Weimarze.*

Nabożeństwo w ligockim kościele prowadzili  miejscowy proboszcz ks. Vlastimil Ciesar oraz ks. dr  Miriam Szökeová z Diakonii Śląskiej.

Kazanie na temat „Panie, nie mam czlowieka” (J. 5,1-3 5-16) wygłosił biskup Kościoła śląskiego, ks Tomáš Tyrlik.
Honorową uczestniczką nabożeństwa była  wnuczka ks. K. Kulisza, pani Róża Karwowska. W nabożeństwie wzięli także udział przedstawiciele władz: wicewojewoda województwa Morawsko-Śląskiego, Jiři Navrátil, wójt Ligotki Kameralnej, Ivo Sztefek, a także przedstawiciel firmy HRAT s.r.o., która pośredniczyła w pozyskaniu funduszy UE na rekonstrukcję Betezdy, Marian Razima, oraz dyrektor-założyciel Diakonii Śląskiej, Česlav Santarius, którzy pozdrowili zebranych.

Oprawę muzyczną nabożeństwa przygotowała orkiestra młodzieżowa parafii ewangelickiej z Oldrzychowic.

Członek zarządu HEREDITAS, Karol Cieślar nawiązał  w swoim wystąpieniu do życia i dzieła zamordowanego ks. K. Kulisza. Wprowadzając słowem apostoła Pawła: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hebr 13,7), przypomniał wszyskim obecnym, a zwłaszcza młodzieży, kim był ks. Karol Kulisz: człowiekiem wielkiego serca i mężem odważnych i postępowych czynów. Pod koniec podkreślił, iż służba miłosierdzia, rozpoczęta przez ks. Karola Kulisza, prowadzona jest do dnia dzisiejszego zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  jak i Republiki Czeskiej. Realizowana jest w pracy ewangelizacyjnej Społeczności Chrześcijańkiej i w służbie Diakonatu Żeńskiego oraz Diakonii Śląskiej –  ta ostatnia zaś końcem ubiegłego roku obchodziła 30. rocznicę działalności po upadku komunizmu.

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ks. K. Kulisza w krematorium obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie z okazji 80-tej rocznicy jego zamordowania w roku 2020 przypomniał  ks. Miroslav Danyś, pełnomocnik ds. Europy Wschodniej Fundacji Eben-Ezer z Lemgo (RFN) –  inicjator odsłonięcia epitafium w Buchenwaldzie. Wystąpieniom towarzyszyła prezentacja multimedialna.

Nabożeństwo zakończono podziękowaniem dyrektor Diakonii Śląskiej, dr Zuzany Filipkowej oraz modlitwami dziękczynnymi przedstawicieli Diakonii Śląskiej, b. wicedyrektora ds. ekonomicznych,  Bronislava Kostki, obecnej wicedyrektor Romany Belowej oraz dyrektora-założyciela Česłava Santariusa. Błogosławieństwa udzielił wszyskim zgromadzonym bp Tomáš Tyrlik.

Po nabożeństwie zwiedzano odrestaurowane budynki Diakonii Śląskiej oraz poświęcono tablicę pamiątkową ku czci ks. Karola Kulisza przy wejściu do budynku Betezda dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ten właśnie dom miłosierdzia zbudowal ks. Karol Kulisz w latach 1913-1917.

*  „Leicheneingangsbuch 1.05.1938-31.12.1941” Sygnatura 12/6-66-690. Wpis czerwonym atramentem (zwłoki z Buchenwaldu)  z dnia 10.05 1940 pozcja nr. 5.: „Karl Kulisz”. Księga została odrestaurowana i znajduje się w  Archiwum miasta Weimar.