Uroczystości EDW w Wiśle

Zaproszenie do Wisły

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe zaprasza na uroczystość 33. rocznicy powołania Straży Granicznej oraz 100-lecia powołania Korpusu Ochrony Pogranicza.

Uroczystości odbędą się 10 maja i rozpoczną nabożeństwem w kościele ewangelicko-augsburskim w Wiśle. Kazanie wygłosi ks. podpułkownik Tomasz Wola, który pełni obowiązki Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.