W drodze do Zgromadzenia Ogólnego ŚFL

Rozmowa z Małgorzatą Zachraj, krajową koordynatorką  Zgromadzenia Ogólnego.

Od 1 października 2021 r., jest pani krajową koordynatorką Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. Dlaczego zdecydowała się Pani aplikować na to stanowisko?

Szansa na pełnienie funkcji krajowej koordynatorki Zgromadzenia Ogólnego pojawiła się w chwili, kiedy szukałam możliwości zdobycia nowych doświadczeń, głównie zawodowych, ale nie tylko.  Chciałam wyjść poza dobrze mi znany sektor biznesu. Nie spodziewałam się, że akurat wówczas na mojej drodze pojawi się szansa współtworzenia tak wyjątkowego wydarzenia. Cieszył mnie również fakt, że stanowisko daje możliwość połączenia zdobytych przeze mnie umiejętności i wiedzy z pracą bliską moim przekonaniom. Pomyślałam, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy, więc postanowiłam kandydować.

– Co należy do zadań krajowej koordynatorki zgromadzenia?

Moje zadania wynikają z planu prac biura zgromadzenia ŚFL w Genewie oraz Krajowego Komitetu Organizacji Zgromadzenia (KKOZ), z którymi ściśle współpracuję. Zadania koordynatorki podzieliłabym na dwa „bloki”. Pierwszy to koordynacja i uczestnictwo w wydarzeniach i spotkaniach, które odbywają się przed zgromadzeniem. Drugi to koordynacja przygotowań do samego wydarzenia, które jest zaplanowane na wrzesień 2023 roku.

W związku z wizytami, które mają miejsce już teraz, jestem odpowiedzialna za zapewnienie strony logistycznej. Chodzi głównie o przestrzeń potrzebną do odbycia spotkania, transport uczestników, noclegi, ale również organizację poszczególnych punktów programu oraz  aktywności pozwalających poznać bliżej nasz kraj i Kościół. Uczestnicy spotkań pochodzą z różnych kontynentów. Przyjeżdżają do Polski, aby omówić kwestie merytoryczne, logistyczne, techniczne jak i aspekty związane z planowaniem wydarzenia. Spotkania te są jednocześnie okazją, aby zobaczyć miejsca związane ze zgromadzeniem, jak np. kościół ewangelicki w Krakowie, Centrum Kongresowe, hostele AGH, Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Druga część zadań to koordynacja przygotowań do samego zgromadzenia i zapewnienie sprawnego przebiegu spotkania. W tym wypadku katalog zadań jest bardziej kompleksowy. Zaplanowany musi zostać transport miejski uczestników w Krakowie, transport komercyjny na poszczególne wydarzenia, które odbędą się poza miastem. To wszystko wymaga kontaktu z licznymi instytucjami, w tym z Urzędem Miasta w Krakowie oraz podwykonawcami zapewniającymi catering czy noclegi w hostelach Akademii Górniczo-Hutniczej, a nawet biurem dyrekcji Muzeum Auschwitz-Birkenau. Przygotowuję też kalkulacje kosztów i monitoruję budżet, wspomagam promocję wydarzenia.

Jak przebiega współpraca z Biurem ŚFL oraz Krajowym Komitetem Organizacji Zgromadzenia?

Bardzo dobrze. Uzgadniamy wiele aspektów związanych z organizacją zgromadzenia jak i wcześniejszymi wizytami. Cieszę się, że mogę liczyć na wsparcie współpracowników Biura Zgromadzenia ŚFL oraz członków KKOZ. Pracujemy na odległość, w wielokulturowym środowisku, jednak nasza komunikacja przebiega bardzo sprawnie. Szanujemy się, jesteśmy otwarci na różne pomysły, dzielimy się swoimi stanowiskami ale i obawami.

– Na jakim etapie są przygotowania do zgromadzenia?

Zadania przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie biegną prace promujące zgromadzenie i jego tematykę oraz dopinane są prace logistyczne. Trwa też planowanie wizyty w Auschwitz, programu nabożeństw oraz programu przyjęcia powitalnego. Ustalone zostały już kwestie finansowe i kontrakty z wybranymi podwykonawcami oraz dyrekcjami głównych instytucji związanych ze Zgromadzeniem.

W styczniu ruszyła rejestracja delegatów i innych uczestników zgromadzenia. W marcu rozpocznie się również rekrutacja i szkolenie wolontariuszy , planowane będą wizyty uczestników w ponad 30 parafiach na nabożeństwach niedzielnych, drukowane będą broszury i przewodniki dotyczące zgromadzenia.

W Krakowie działa biuro krajowe, jakie są plany związane z tym miejscem?

Krajowe biuro zgromadzenia to obecnie moje miejsce pracy i asystenta biura, którym jest Mateusz Woźniak . Miejsce to posiada małą salę konferencyjną, która mieści około 12 osób. Stanowi idealne miejsce spotkań dla KKOZ, komitetów międzynarodowych, a także nas, pracowników. Kilka miesięcy przed Zgromadzeniem stanie się biurem dla szerszego grona. Będą z niego korzystać osoby z Genewy, Warszawy, członkowie i członkinie komitetów ŚFL, koordynator wolontariatu.

– Czy ma Pani jakieś życzenia związane z przygotowaniami i samym zgromadzeniem?

Życzę sobie i innym zaangażowanym w organizacje zgromadzenia, aby nasza wspólna praca, pomimo mniejszych czy większych trudności, dała piękny efekt i przyniosła satysfakcję zarówno uczestnikom jak i nam – organizatorom.

Rozmawiała Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska

na zdjęciu od lewej: ks. Łukasz Ostruszka (proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie), Maryssa Camado (koordynatorka zgromadzenia), Małgorzata Zachraj (krajowa koordynatorka Zgromadzenia Ogólnego), bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła)