W Olsztynie modlono się o pokój

W niedzielę 27 lutego w kościele ewangelicko-augbsburskim w Olsztynie odbyła się ekumeniczna modlitwa pod hasłem ,,Kościoły dla Pokoju’’. Przedstawiciele Kościołów działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego pod przewodnictwem bp Pawła Hause i ks. Łukasza Stachelka wspólnie modlili się o bezpieczeństwo i pokój dla naszych braci i sióstr pogrążonych w obronnej walce o swoją ojczyznę.
W modlitwach wzięli również, udział kapelani ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego. Podczas nabożeństwa zgromadzeni odśpiewali m.in. hymn Kościoła ewangelicko-augsburskiego ,,Warownym Grodem”, a także pieśń Dietricha Bonhoeffera ,,Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony”. Kazanie wygłosił bp Paweł Hause. „W obliczu nieszczęścia powinniśmy jeszcze bardziej się jednoczyć” – powiedział zwierzchnik diecezji mazurskiej.