Wielki Piątek 2021

Dzień Ukrzyżowania Pana Jezusa.

Wielki Piątek to pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa. W tym dniu luteranie, podobnie jak wszyscy chrześcijanie wspominają cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa, jego poświęcenie się dla ludzi. Bóg stał się człowiekiem, tak bardzo, że nawet doświadczył odrzucenia, cierpienia umierania. Doszło do szczególnego spotkania Boga z człowiekiem.

Wielki Piątek to najważniejsze luterańskie święto, które koncentruje myśli wierzących na krzyżu Chrystusa. Ks. dr Marcin Luter w swojej teologii krzyża powiązał zwiastowanie krzyża z całą teologią chrześcijańską i domagał się interpretacji tradycji teologicznej w świetle śmierci Chrystusa. Nie oznacza to pominięcia wcielenia Syna Bożego – narodzin Jezusa czy też pomniejszenia znaczenia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, lecz wskazuje na optykę w jakiej powinny być ono postrzegane.

Atmosfera Wielkiego Piątku jest w Kościele ewangelicko-augsburskim niepowtarzalna. To dzień wyciszenia i zatrzymania. Jest to związane z ewangelicką duchowością, która koncentruje się na wewnętrznym doświadczaniu i przeżywaniu Chrystusa w Słowie Bożym i sakramencie. W Wielki Piątek zazwyczaj odprawiane są dwa nabożeństwa ze Spowiedzią i Komunią Świętą. W kościołach dominuje czerń, krzyż przesłonięty jest kirem na znak żałoby, a dzwony kościelne milczą. Liturgia ma charakter żałobny: czytane są fragmenty Męki Pańskiej, śpiewane pieśni pasyjne oraz recytowane naprzemiennie tzw. improperia „Ludu mój Ludu, cóżem Ci uczynił”.

W Wielki Piątek przystępuje się także do Komunii Świętej, gdyż właśnie w tym dniu Sakrament Ołtarza nabiera wyjątkowej treści przypominając o doskonałej i niepowtarzalnej Ofierze złożonej przez Chrystusa na Golgocie, a także o realnej obecności Ukrzyżowanego pośród ludzi. Sakrament ten przypomina o poświęceniu i miłości Boga, ale jednocześnie jest zapowiedzią zmartwychwstania, zwycięstwa życia nad śmiercią.
W parafiach luterańskich nie ma tradycji budowania Grobu Pańskiego.

Wielki Piątek jest dla luteran dniem ustawowo wolnym od pracy. Choć nie ma wymogu postu, to w niektórych domach jest on praktykowany, czasem rezygnuje się z oglądania telewizji, słuchania radia czy korzystania z Internetu. Ten dzień to czas refleksji i zadumy pod krzyżem Zbawiciela.

Z uwagi na sytuację pandemiczną nabożeństwa w Wielkim Tygodniu odbywają się w reżimie sanitarnym. Niektóre parafie zdecydowały się odwołać nabożeństwa, wiele parafii wprowadza dodatkowe nabożeństwa i zapisy. Osoby, które pozostają w domach mają możliwość uczestniczenia w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu. Komunia Święta w nabożeństwach jest sprawowana z zachowaniem obowiązujących wytycznych. Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom duchowym, opierając się na zasadzie powszechnego kapłaństwa wynikającej z sakramentu Chrztu Świętego, dopuszcza się sprawowanie sakramentu Komunii Świętej w domu.