Wielki Post ‒ Czas Pasyjny w tradycjach chrześcijańskich

Komunikat trzech Rzeczników Prasowych.

W tych dniach Kościoły tradycji zachodniej, a po kilku tygodniach Kościoły tradycji wschodniej, rozpoczynają Wielki Post ‒ Czas Pasyjny. Chrześcijanie przez czterdzieści dni jednoczą się z duchową walką Jezusa na pustyni i z Jego Męką, aby przygotować serca na obchód radosnej tajemnicy Zmartwychwstania.

Ten szczególny okres ma być dla wszystkich chrześcijan czasem nawrócenia, modlitwy, postu, jałmużny, szczególnego słuchania Słowa Bożego, pełnienia uczynków chrześcijańskiej miłości, zwłaszcza wobec ubogich i najsłabszych. Ma być także czasem osobistego rachunku sumienia, wyznawania win, naprawy wyrządzonych szkód, czynów pojednania i podjęcia zobowiązania do życia na co dzień według wskazań Ewangelii.

Jako rzecznicy Kościołów różnych denominacji chrześcijańskich chcemy wspólnie zaapelować do wszystkich wyznawców Chrystusa, by tegoroczny Wielki Post ‒ Czas Pasyjny otworzył nas jeszcze bardziej na poszanowanie wspólnych nam wartości, których źródłem jest Ewangelia. Niech jej słowa inspirują nas do wzajemnego szacunku i dialogu, a przez to pogłębiania więzi, które rodzą się w prowadzonych działaniach ekumenicznych.

18 lutego 2021 r.

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska
Rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

dk. Łukasz Leonkiewicz
Rzecznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

ks. Leszek Gęsiak SJ
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski