Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2019

Wraz z początkiem adwentu rusza ekumeniczna akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

26 listopada w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbyła się inauguracja tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Obecni byli przedstawiciele wszystkich czterech organizacji prowadzących akcję: ks. Marcin Iżycki (Caritas Polska), Wanda Falk (Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), Marzena Matejka (Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego) i ks. Doroteusz Sawicki (Eleos Kościoła Prawosławnego).
Przybyli również reprezentanci Kościołów i mediów. Wśród gości znaleźli się m.in. prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa czy sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego bp Artur Miziński.
Uroczystość prowadziły dzieci. Przedstawiciele organizacji prowadzących akcję mówili o wierze, nadziei i miłości. Dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk podkreślała, że wiara wyzwala w nas dobro, piękno i gotowość do pomocy bliźniemu w potrzebie. – Bezinteresowna pomoc drugiej osobie, szczególnie dzieciom to najlepsza nauka człowieczeństwa. Wierzymy, że kolejne światło świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom także w tym roku przyniesie dla wielu dzieci nadzieję na lepsze jutro – powiedziała.
Podczas uroczystości wystąpił 12-letni Borys, który zagrał na skrzypcach kolędy. Zebrani mieli też okazję obejrzeć spektakl „W drodze do Betlejem” w wykonaniu Teatru Czrevo.
plakat

O Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom
Akcja prowadzona jest wspólnie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. W ramach tej ekumenicznej inicjatywy Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku 11 tys. świec. Pozyskane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to inicjatywa Caritas Polska, która zrodziła się w 1993 r. w ośrodku pomocy dzieciom z niepełnosprawnością w Rusinowicach. Rok później świece po raz pierwszy zapłonęły w polskich domach. W 2000 r. do inicjatywy przyłączyły się Diakonia Polska i Eleos Kościoła Prawosławnego, a dziewięć lat później dołączyła Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Tegoroczna edycja akcji jest więc jubileuszowa – po raz dwudziesty ma charakter ekumeniczny.
Hasło tegorocznej kampanii brzmi „Świeca, która tworzy polską wigilię”. W jej ramach rozprowadzane będą świece wigilijne, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji socjalnej. Akcja ma pokazać, że świeca to nie tylko płomień na stole wigilijnym, ale przede wszystkim realna pomoc potrzebującym i uwrażliwianie na potrzeby tych, którzy są w potrzebie. To płomień miłosierdzia, doświadczenie obecności drugiej osoby i budowanie relacji z innymi. Żyjąc wśród innych jesteśmy powołani do dzielenia się miłością. Szczególnie, jeśli dotyczy to dzieci, które z jakichś powodów znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia.
Celem akcji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Jednocześnie wigilijne świece mają przypominać o osobach w potrzebie i zachęcać do niesienia im pomocy. Chcemy, by światło tych świec dawało nadzieję na lepsze jutro, zapewniało o wzajemnej trosce i umożliwiało łatwiejszy start w dorosłe życie.
Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku 11 tys. świec. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci, a także na zorganizowane formy letniego wypoczynku.

źródło: diakonia.org.pl