Wiosenna sesja synodu diec. pom.-wielkopolskiej

W dniach 15-16 marca 2019 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy odbyła się wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

24.03.2019

Dwudniowa sesja rozpoczęła się w piątek po południu. Zebranych przywitał zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz, a następnie poprowadził rozważanie Słowa Bożego w kościele Zbawiciela. Pierwszego dnia obrad zaplanowano część referatową. Synodałowie mieli najpierw okazję wysłuchać dwóch wykładów poświęconych tematowi przewodniemu roku 2019 w naszym Kościele, jakim jest „troska o stworzenie”.

 

Zaproszonym na Synod gościem był ks. prof. Marek Jerzy Uglorz, ekoteolog, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pierwszy wykład nosił nazwę Ogród – miasto – ogród jak miasto. Czasoprzestrzeń a ekologia, a drugi zatytułowany był Wyjście – pożądliwość – pełnia. Duchowość ekologiczna. Po referatach odbyła się dyskusja.

 

Wieczorem zaplanowano jeszcze jedną sesję, którą poprowadziła kurator DPW, Izabela Główka-Sokołowska. Prezentacja pt. Eko – trudna sztuka wyboru, poświęcona była praktycznemu wymiarowi troski o stworzenie. Kurator DPW mówiła o tzw. produktach ekologicznych, przede wszystkim żywności, jaką możemy nabyć w sklepach. Zwróciła przy tym uwagę, że wiele spośród tych produktów jest droższych, choć nie ma nic wspólnego z ekologią, a firmy często oszukują konsumentów kreatywnymi nazwami, które sugerują, że ich towar jest przyjazny środowisku, naturalny i zdrowy. Na zakończenie prelegentka omówiła certyfikaty i znaki towarowe, które pojawiają się na produktach – a tylko takie są gwarantem, że mamy do czynienia z ekologicznym wyrobem. Pierwszy dzień obrad zakończył się wspólną modlitwą, którą poprowadził radca duchowny DPW, ks. Janusz Staszczak.

 

Drugi dzień rozpoczął się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w bydgoskim kościele Zbawiciela. Kazanie, poświęcone tematowi chrześcijańskiej troski o stworzenie, wygłosił ks. Marcin Rayss – wikariusz diecezjalny, spowiedź poprowadził ks. bp Marcin Hintz, a liturgię ks. radca Janusz Staszczak oraz ks. Marek Loskot – proboszcz bydgoskiej parafii. Następnie, w bydgoskim Luterańskim Centrum Parafialnym, odbyła się sesja sprawozdawcza, podczas której Synodałowie wysłuchali sprawozdań duszpasterzy środowiskowych oraz sprawozdania Biskupa i Rady Diecezjalnej. Po przyjęciu sprawozdań Synodałowie zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018 oraz protokołem Komisji Rewizyjnej DPW. Synod udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej i przyjął preliminarz budżetowy na rok 2019.

 

Kolejnym punktem programu była dyskusja nad wnioskiem złożonym przez ks. Marka Loskota dot. przywrócenia na listę duchownych Andrzeja Banerta, członka Synodu DPW i świeckiego reprezentanta Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Synodzie Kościoła. W wyniku głosowania Synod DPW poparł wniosek ks. Loskota i zadecydował o złożeniu go do Konsystorza KEA w RP. Ponadto Synodałowie jednogłośnie podjęli uchwałę o złożeniu wniosku do Synodu Kościoła o udostępnienie w wersji elektronicznej lekcjonarza, uwzględniającego nowe perykopy, w formie umożliwiającej edycję.

 

Na zakończenie omówiono wolne wnioski. Ks. Marcin Kotas w imieniu parafii poznańskiej zaprosił na kolejne Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne, które odbędą się 13 kwietnia 2019 r. w Poznaniu. Rekolekcje pt. Nie bój się o zdrowie i nie walcz z chorobą – pozwól Bogu objawić swoją chwałę poprowadzi ks. prof. Marek Jerzy Uglorz. Ks. Michał Walukiewicz zaprosił społeczność diecezjalną do Torunia na Diecezjalny Zjazd Chórów, który zaplanowano w dniach 18-19 maja 2019 r. Ponadto ks. Walukiewicz wręczył Synodałom album zatytułowany „Kujawsko-pomorskie kościoły ewangelickie dawniej i dziś” autorstwa Piotra Bireckiego oraz Jarosława Kłaczkowa – radcy świeckiego Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

 

Na zakończenie Rada Diecezjalna przekazała wszystkim Synodałom książeczkę „Konfirmacja – jej rola i miejsce we współczesnym Kościele” – najnowszą publikację kościelną wyjaśniającą istotę konfirmacji i sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Synodałowie otrzymali również egzemplarz najnowszego tomu Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2018 oraz pamiątkowe długopisy „ekologiczne” – wykonane w całości z materiałów z odzysku – z wydrukowanym hasłem roku 2019: „Rok troski o stworzenie”.

 

Relacja: ks. Marcin Rayss

Fot. ks. Marek Loskot