Wizyta Marszałka Senatu RP

W środę 11 grudnia 2019 roku na terenie Diecezji Cieszyńskiej przebywał z wizytą Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Grodzki. Marszałek spotkał się z przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, by przekazać świąteczno-noworoczne życzenia.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki i Małgorzata Daszczyk, dyrektor Gabinetu Marszałka, wraz z bp. Adrianem Korczago odwiedzili kilka znaczących miejsc Diecezji Cieszyńskiej. W Ustroniu w towarzystwie ks. radcy Piotra Wowrego i kuratora Edwarda Markuzela goście zapoznali się z dziejami kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu i losami ewangelików na Śląsku Cieszyńskim, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kontrreformacji, kiedy to zrodziła się konieczność organizowania nabożeństw „przy Kamieniu” na zboczu Równicy. W spotkaniu wzięli również udział burmistrz Ustronia Przemysław Korcz oraz przewodniczący rady miasta Marcin Janik.

Z Ustronia Marszałek udał się do Dzięgielowa, gdzie odwiedził Diakonat Żeński „Eben-Ezer” i spotkał się z siostrami diakonisami na czele z siostrą przełożoną Ewą Cieślar oraz dyrektorem diakonatu ks. Markiem Londzinem. W spotkaniu uczestniczyła wójt gminy Goleszów Sylwia Cieślar. W Ewangelickim Domu Opieki „Emaus-1” Marszałek Senatu przekazał pensjonariuszom oraz dyrektorowi Adamowi Pastusze świąteczne życzenia.

Następnym punktem wizyty był Cieszyn, gdzie ks. Marcin Brzóska przybliżył historię kościoła Jezusowego, kustosz Muzeum Protestantyzmu Marcin Gabryś zaprezentował najciekawsze zbiory, wysłuchano także brzmienia organów. Pozdrowienia przekazał starosta powiatu cieszyńskiego Mieczysław Szczurek wraz z przewodniczącym rady powiatu Stanisławem Kubiciusem oraz burmistrz miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz wraz z przewodniczącym rady miasta Remigiuszem Jankowskim. Następnie Marszałek spotkał się z dyrektor Aleksandrą Trybuś-Cieślar, gronem pedagogicznym i uczniami Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy. Podczas odwiedzin zapoznał się z postacią patrona Towarzystwa Ewangelickiego, charakterem ewangelickich szkół oraz odpowiadał na pytania młodzieży.

Ostatnim miejscem wizyty była Wisła – Tomasz Grodzki spotkał się z licznie zgromadzonymi ewangelikami, przedstawicielami różnych środowisk. Obecny był Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, który w swoim przemówieniu zaprezentował działalność i różnorodność całego Kościoła oraz przekazał Marszałkowi upominki przypominające o szerokiej palecie oddziaływania ewangelików. W spotkaniu w sali Domu Zborowego im. ks. bp. Andrzeja Wantuły uczestniczyli ponadto bp Marian Niemiec, zwierzchnik Diecezji Katowickiej, Prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina, reprezentanci Konsystorza, duchowni Diecezji Cieszyńskiej, przedstawiciele życia społecznego – radni Sejmiku Śląskiego, radni powiatu cieszyńskiego, burmistrzowie, wójtowie, radni miejscy i gminni, lekarze, nauczyciele, przedsiębiorcy, rolnicy, młodzież. Biskup Adrian Korczago kreśląc obraz ewangelików na Śląsku Cieszyńskim wyraźnie podkreślał, że jest ich tak wielu na tym obszarze Polski ze względu na zafascynowanie Ewangelią o Jezusie Chrystusie, którą próbują przekładać na codzienne życie.

Podczas swojego przemówienia Marszałek Tomasz Grodzki wskazywał, że jest poruszony wizytą na Śląsku Cieszyńskim oraz inicjatywami, które Kościół Ewangelicko-Augsburski podejmuje. Dziękował za zgodną i otwartą współpracę ekumeniczną oraz społeczną, a także życzył zebranym wszelkiej pomyślności i działania na chwałę ojczyzny. Uroczystość uświetnił chór „Sola Fide” parafii ewangelickiej w Goleszowie oraz Zespół Regionalny „Tkocze”. Na zakończenie swojego pobytu Marszałek w towarzystwie m.in. ks. radcy Waldemara Szajthauera oraz burmistrza Tomasza Bujoka zwiedził kościół ap. Piotra i Pawła w Wiśle.

źrodło: cieszynska.luteranie.pl
zdjęcia: ks. Jerzy Below, Zwiastun Ewangelicki