Wojna jest sprzeczna z wolą Bożą – wspólna modlitwa

22 lutego ukazała się na stronie GEKE modlitwa o pokój z głosami przedstawicieli z Kościołów ewangelickich w Rosji i na Ukrainie.

Wspólnota Ewangelickich Kościołów w Europie (GEKE) opublikowała modlitwę o pokój.

Program modlitwy

Krótkie preludium

W imię Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego

Wojna jest sprzeczna z wolą Bożą! Wczoraj, dziś i jutro. Dlatego wznosimy nasze serca do Boga i zapraszamy was do modlitwy o pokój. Chcemy w ten sposób szczególnie oddać głos ludziom z Rosji i Ukrainy. Pochodzą oni z Kościołów dotkniętych kryzysem, z którymi łączą nas bliskie więzi w ramach Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Oni i my wszyscy potrzebujemy dziś modlitwy.

Pieśń: [modlitwa o ratunek]

Siostry i bracia z Rosji dzielą się z nami swoimi przemyśleniami w tym czasie:

Arcybiskup Brauer z Moskwy pisze: „Jestem głęboko zaniepokojony tym, co dzieje się w moim kraju. I jestem nie mniej zdezorientowany stanem stosunków między krajami i narodami równie bliskimi memu sercu, z którymi czuję się związany, które są mi drogie. Ostatnie sygnały o możliwości wybuchu wojny są szczególnie przerażające (…) W tej chwili wszystko we mnie ucichło i pozostała tylko jedna myśl: Panie, miej miłosierdzie! To wezwanie staje się dla nas pilną wewnętrzną potrzebą. Panie, miej miłosierdzie! Zachowaj nas od samowoli politycznej, od mocy zła i od rozlewu krwi. Zachowaj nas, pomimo wszelkich napięć, w jedności Twojego Ducha”.

Kyrie eleison [śpiew]

Chwila ciszy

Z Samary nad Wołgą, proboszcz (Superintendentka) Olga Temirbulatowa pisze: „Eskalacja konfliktu budzi nasze wielkie zaniepokojenie. W tym wszystkim ucierpią zwykli ludzie – już teraz cierpią z powodu napięć, odczuwalnych także przez rosnące ceny. Jako chrześcijanie dzielimy niepokój związany z obecną sytuacją ze wszystkimi ludźmi miłującymi pokój i modlimy się, aby napięcia między Rosją a Zachodem zostały rozwiązane pokojowo.”

Kyrie eleison [śpiew]

Nasze lęki konfrontujemy ze Słowem Bożym: Czytanie z IV Księgi Mojżeszowej 6,22-26

I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.

Niepokojące głosy docierają do nas także z Ukrainy.

Tak pisze z parafii św. Katarzyny w Kijowie, ks. Matthias Lasi: „Wielu ludzi w Kijowie boi się, ale są oni przyzwyczajeni do życia w niepewności i strachu. Dlatego codzienne życie toczy się jak zwykle. Każdy, kto może, przygotowuje się na najgorsze: wymienia oszczędności na euro, pakuje na wszelki wypadek walizkę i zbiera prowiant na kilka dni. Mamy nadzieję i modlimy się, aby dyplomacja doprowadziła do ugody. Dla wielu osób z naszej parafii sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ jeszcze kilka dni temu bardzo martwili się o swoich krewnych w Kazachstanie. Wiele rodzin ma również krewnych w Rosji. W tej bardzo niepokojącej dla nas wszystkich sytuacji dziękuję wszystkim, którzy myślą o nas i o naszych braciach i siostrach w Rosji.

Kyrie eleison [śpiew]

Chwila ciszy

Z Beregszász z Zachodniej Ukrainy pisze Sándor Zán Fábián, biskup Węgierskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego: „Pierwszą ofiarą wojny sprzed ośmiu lat był żołnierz węgierski wyznania ewangelicko-reformowanego. Nasze parafie są daleko od wojny w Donbasie – ale nasi młodzi ludzie wciąż muszą tam służyć jako żołnierze. W Zachodniej Ukrainie również odczuwamy skutki wojny. Jesteśmy świadkami odpływu młodej ludności ze zborów węgierskojęzycznych. Straciliśmy wielu parafian, którzy przenieśli się na Zachód, ponieważ nie chcą brać udziału w wojnie. Nasze parafie w tym biednym regionie Europy wymierają. Modlimy się do naszego Pana i Boga Wszechmogącego, aby narody wschodniosłowiańskie zaakceptowały siebie nawzajem jako jedną rodzinę i żyły razem w pokoju. Jest to niezmiernie ważne dla nas i dla innych narodów żyjących w diasporze. Jako mniejszość węgierska jesteśmy zagrożeni w tej niebezpiecznej sytuacji. Wypędza ona z kraju wszystkich tych, którzy są w stanie wyjechać. Módlcie się za wiele różnych narodowości na Ukrainie. Módlcie się szczególnie za ludność słowiańską, aby mogła żyć razem w pokoju”.

Konfrontujemy nasz lęk ze Słowem Bożym: List do Filipian 4, 6-7

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Krótki przerywnik muzyczny

Wojna jest sprzeczna z wolą Bożą – tak stwierdzili delegaci na zgromadzeniu założycielskim Światowej Rady Kościołów (WCC) w Amsterdamie w 1948 roku, trzydzieści lat po zakończeniu I wojny światowej i trzy lata po zakończeniu II wojny światowej.

Bolesne doświadczenia i straty wojenne były wciąż obecne wszędzie, a rany nawet nie zaczęły się goić. Poza pytaniami o winę i sprawiedliwość, o zgodność z prawem i proporcje zabitych, pozostało niekończące się cierpienie, ucieczka i przesiedlenia, nienawiść i zniszczenie. Niektóre z nich można odczuć do dziś. Dlatego właśnie mówimy: „NIE MOŻNA prowadzić wojny” – jest to sprzeczne z wolą Bożą!

Bardzo często jednak to, co jest sprzeczne z wolą Bożą, jest gorzką, niechcianą rzeczywistością: zabijanie jest sprzeczne z wolą Bożą. Zamiana ludzi w uchodźców i przesiedleńców jest sprzeczna z wolą Bożą. Zniszczenie jest sprzeczne z wolą Bożą. Wdowy i sieroty są sprzeczne z wolą Bożą. Wojna jest sprzeczna z wolą Bożą.

Pieśń [modlitwa o pokój]

Modlitwa przyczynną (słowa Kościoła luterańskiego w Rosji i Kościoła prawosławnego na Ukrainie)

Wszechmogący Boże, Ty wiesz, jak mało mamy sił, aby przeciwstawić się nadużyciom władzy, korupcji i przemocy. Spójrz swoim miłosiernym okiem na cierpienia i płacz tych, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych na Ukrainie – i wszystkich, którzy obawiają się wojny na większą skalę.

Umocnij nas swoją niezwyciężoną siłą, abyśmy pełnili Twoją wolę i sprawiali, by Twoje światło prawdy jaśniało tu na ziemi. Uwolnij nas od trudów wojny. Niech ci, którzy stracili swoje domy, znajdą nowe miejsca pobytu, głodnym daj jeść, płaczących pociesz, rozdzielonych zjednocz.

Uczyń nas narzędziami Twojego pokoju i Twojej sprawiedliwości oraz wyposaż nas we wszystko, co jest konieczne, abyśmy mogli służyć naszym bliźnim. Nie pozwól, aby Twój Kościół stracił kogokolwiek z powodu gniewu wobec bliźnich i krewnych, lecz jak hojny Bóg, daj nam pojednanie.

Boimy się wojny, która przyniesie tak wiele cierpienia – ludziom na Ukrainie, w Rosji i w całej Europie. Modlimy się za wszystkich odpowiedzialnych w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, aby znaleźli drogę wyjścia z eskalacji wojennej retoryki. Pozwól nam wszystkim powściągnąć nasze słowa i czyny. Zmiękcz serca tych, którzy je zatwardzili, i daj nam powrócić do poznania Twojej mądrości.

Nade wszystko zaś umocnij naszą wiarę, ożyw naszą nadzieję i naucz nas kochać.

Zachowaj nas od samowoli możnych tego świata i spraw, aby zobaczyli swoje ograniczenia.

Pobłogosław nas swoim pokojem, abyśmy mogli razem, ręka w rękę, pracować na rzecz bardziej wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa, ku Twojej chwale i uwielbieniu.

Modlitwa Pańska…

Błogosławieństwo

Muzyka

Z modlitwy o pokój w kościele św. Mikołaja (Nikolaikirche) w Lipsku, 7 lutego 2021 r., Gustav Adolf Werk, ks. Enno Haaks
źródło i zdjęcie: GEKE