Wojna za ścianą

Relacja ze Zgromadzenia Konwentu Teolożek Ewangelickich Niemiec

W dniach 29 stycznia – 1. lutego 2023 w Druebeck, odbyło się doroczne Zgromadzenie Konwentu Teolożek Ewangelickich Niemiec.
Wzięło w nim udział ponad 40 duchownych kobiet.
Główny temat brzmiał: Praca na rzecz POKOJU w czasie wojny i kryzysu.
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowały ks. Halina Radacz i ks. Katarzyna Rudkowska. Poza delegacją z Polski w zgromadzeniu uczestniczyły także teolożki z Estonii i Łotwy. Goście przedstawili inną perspektywę mówienia o pokoju.
Na koniec wypracowano przesłanie, którego najważniejsze tezy brzmią następująco:
  • Kiedy rozpoczyna się wojna, natychmiast powinno rozpocząć się działanie na rzecz pokoju.
  • Ukraina ma prawo do samoobrony.
  • Informacje o inicjatywach pokojowych, powinny docierać do Ukrainy ale także do Rosji i na Białoruś.
  • Jako Konwent chcemy wspierać działania na rzecz pokoju.

Udział polskich duchownych, to kontynuacja wieloletniej współpracy z siostrzanym Kościołem w Niemczech.

tekst i zdjęcia: ks. Katarzyna Rudkowska