Wprowadzenie nowego proboszcza w Białej

W sobotę 4 września ks. Robert Augustyn został wprowadzony w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej.

Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. prezesa Adama Maliny, prezesa Synodu Kościoła i proboszcza parafii ewangelickiej w Katowicach-Szopienicach i ks. Michała Makuli, proboszcza parafii ewangelickiej w Łodzi. W przemówieniu skierowanym do nowego proboszcza bp Adrian Korczago w oparciu o fragment z Listu ap. Pawła do Filipian 3,12-14 wskazywał, by ks. Augustyn nie traktował tego momentu jako finału i zwieńczenia swoich pragnień i marzeń lecz zachęcał do jeszcze większej aktywności i zaangażowania na rzecz parafii i całego Kościoła. Życzył nowemu proboszczowi, by pozostawał zawsze sobą.

Kazanie wygłosił nowo wprowadzony proboszcz ks. Robert Augustyn na podstawie fragmentu z księgi proroka Izajasza 55,8-9. Podczas uroczystości liturgię wstępną poprowadzili ks. Eneasz Kowalski z Pokoju oraz ks. Krzysztof Cienciała z Bielska, teksty biblijne odczytały pastorowe – Weronika Mach i Irena Augustyn, a spowiedź prowadził bp Marian Niemiec. W liturgii komunijnej uczestniczyli bp Adrian Korczago, ks. prezes Adam Malina i ks. Michał Makula.

Nowemu proboszczowi życzenia oraz gratulacje przekazali: kurator bialskiej parafii Tomasz Żurawski, a w Bielsku-Białej ks. Roberta Augustyna powitał prezydent Jarosław Klimaszewski.

Podczas nabożeństwa pożegnano przechodzącego na emeryturę ks. Henryka Macha wraz z małżonką. W imieniu diecezji cieszyńskiej dziękczynienie Bogu za służbę duchownego oraz jego żony wypowiedział bp Adrian Korczago, nawiązując do słów Psalmu 115 i wskazując, że tak naprawdę w duchowym życiu z Bogiem nigdy nie przechodzi się na emeryturę. Życzył ks. Machowi dalszego Bożego błogosławieństwa i Jego przychylności. W imieniu parafii przemówił kurator Tomasz Żurawski, podziękowania wypowiedzieli również przedstawiciele chórów, parafian i szkółkowców oraz delegaci z parafii partnerskiej w Lilienthal. Głos zabrał także prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, dziękując ks. Henrykowi Machowi za dotychczasową współpracę.

Podczas nabożeństwa wystąpiły: chór „Jubilate Deo” z Mysłowic pod dyr. Joanny Bliwert-Hoderny oraz chór z parafii w Białej pod dyr. Sławomira Chmiela oraz Dominika Centner i Weronika Aleksandrowicz, a także chór „Laudate” z Bładnic.

zdj. Zwiastun Ewangelicki
źródło: diecezja cieszyńska