Wprowadzenie Rady Parafialnej w Pile

27 listopada 2022 r., podczas uroczystego nabożeństwa w kościele ewangelickim św. Jana w Pile, odbyło się wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej. Wprowadzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Pomorsko–Wielkopolskiej bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz, w asyście proboszcza parafii w Pile, ks. ppłk Tomasz Woli.

Do Rady Parafialnej, zgodnie z uchwałą Rady Diecezjalnej i Protokołem Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile z dnia 19.06.2022r. zostali wprowadzeni: Maria Ajmietiew, Jerzy Dąbrowski, Dariusz Jamróz, Bronisława Peplińska, Łukasz Smołka,  Rafał Tomczyk i Barbara Żmija.

Po uroczystym nabożeństwie spowiednio-komunijnym odbył się koncert adwentowy zespołu Accademia dell’Arcadia w składzie: Olga Musiał-Kurzawska (flet traverso), Michał Grześkowiak (skrzypce), Bartosz Kokosza (wiolonczela), Monika Woźniak (klawesyn). Zebrana publiczność mogła usłyszeć najpiękniejsze utwory epoki baroku ze szczególnym uwzględnieniem kompozytorów ewangelickich – Bacha i Haendla, między innymi: Sonata h-moll HWV386b (op. 2 no 1) G. F. Haendela – czy też Sonata G-dur BWV 1038 J. S. Bacha.

Koncert wykonany był na kopiach instrumentów historycznych.

tekst: ks. Tomasz Wola